Sommige mensen zweten meer dan anderen

Sommige mensen zweten meer dan anderen

Overdadig zweten kan sociale problemen opleveren

Zweten is de normaalste zaak van de wereld en bovendien gezond. Het is de natuurlijke manier waarop uw lichaam afkoelt. Sommige mensen zweten veel, anderen minder. In sommige gevallen is er echter sprake van overdadig zweten en dat kan voor problemen zorgen.

Bij sommige mensen neemt dat overdadig zweten dusdanige vormen aan dat hun sociaal leven er door wordt verstoord. Sommige mensen met een sterke lichaamsgeur (als gevolg van overdadig zweten) raken vrienden kwijt of – in het ergste geval – lopen relaties als gevolg er van zelfs op de klippen.

Hoe weet iemand of hij of zij al dan overdadig zweet? Dat is niet zo makkelijk aan de weet te komen. Om te beginnen moet nog eens herhaald worden dat zweten wel degelijk een functie heeft. Zweten heeft op de eerste plaats als doelstelling om de interne lichaamstemperatuur te drukken. Dermatologe Patricia Farris, professor aan de Tulane University in New Orleans, geeft aan dat er verschillende redenen zijn waarom we zweten. Het kan zijn dat we koorts hebben, dat we hypernerveus zijn (bijvoorbeeld naar aanleiding van een sollicitatie), dat we een sport doen, dat we bang zijn (het koud zweet kan iemand uitbreken) enzovoort. In sommige gevallen is zweten zelfs een reactie op het eten van gekruid eten (denken we bijvoorbeeld aan kip met curry of aanverwante gerechten).

Farris stelt dat we in de zomer meer zweten omdat er een grotere inspanning noodzakelijk is om onze lichaamstemperatuur te regelen. Ook warm voedsel of drank kan de neiging tot zweten versterken. De hoeveelheid zweet kan sterk verschillen en is afhankelijk van de vraag van het lichaam.

De hoeveelheid zweet verschilt eveneens, ze kan minder dan een liter tot verschillende liters bedragen. Denk bijvoorbeeld aan atleten die zware inspanningen doen en die massa’s water moeten drinken om het verlies aan zweet te compenseren. Wat is dan overdadig zweten? Deze vorm van zweten, ook wel hyperhidrose genaamd, komt er op neer dat uw lichaam meer zweet afgeeft dan eigenlijk nodig is. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat u rustig ergens zit en toch overvloedig zweet. In dat geval is er sprake van overdadig zweten zonder aanwijsbare oorzaak en ontstaat er uiteraard een probleem.

In het geval van overdadig zweten zal het afkoelingsmechanisme van het lichaam zo veel zweet afgeven dat de totale hoeveelheid vier- of vijfmaal groter is dan eigenlijk noodzakelijk. Lijdt u aan overdadig zweten? In dat geval bent u niet alleen, want 3% van de bevolking heeft er last van.

De medische wetenschap geeft echter toe dat het moeilijk is om een duidelijk onderscheid te maken tussen overdadig zweten en ‘normaal’ zweten. Kwantitatief is het dus geen makkelijk probleem, maar de meeste mensen zullen zelf wel aanvoelen wanneer ze overdadig zweten. In sommige gevallen kan er een reden zijn voor dat overdadig zweten – denk aan vrouwen in de menopauze – maar meestal is overdadig zweten het gevolg van het opduiken van een of ander probleem. Het kan dus geen kwaad om een dokter te raadplegen wanneer u zonder ogenschijnlijke reden overdadig begint te zweten. In de meeste gevallen zal die u echter moeten teleurstellen: een duidelijke reden voor overdadig zweten is vaak niet te vinden. Medicatie kan een mogelijke oorzaak zijn, maar hoeft dat niet noodzakelijk te zijn.

Syndicatie