Migraine vertoont enkele typische symptomen

Migraine vertoont enkele typische symptomen

40% van de patiënten die lijden aan migraine kunnen voordeel hebben bij preventieve aanpak

De pijn begint vaak achter één van de ogen, verspreidt zich over de rest van de hersenen en wordt stilaan onhoudbaar. Het lijkt alsof je hoofd barst, wat gepaard gaat met een toenemend gevoel van misselijkheid. Duizeligheid kan een logisch gevolg zijn deze migraine-aanval. Inderdaad, dit is de manier waarop migraine zich in de meeste gevallen manifesteert. Wie er ooit last van heeft (gehad), zal de signalen duidelijk herkennen.

Wereldwijd lijden miljoenen mensen aan migraine of aan een ernstige vorm van hoofdpijn. De oorzaken van die migraine-aanvallen kunnen divers zijn. Opvallend is dat migraine vaker vrouwen treft dan mannen, wat laat vermoeden dat hormonale factoren een rol kunnen spelen in het verhaal. Maar laat dit een magere troost wezen: ook heel wat mannen lijden op regelmatige tijdstippen aan migraine.

Er bestaan duidelijke richtlijnen voor wie aan migraine lijdt. De meest recente zijn die opgesteld door de American Academy of Neurology en de American Headache Society. Beide organisaties hebben echter ook goed nieuws in petto: maar liefst 40% van de mensen die aan migraine lijden, kunnen geholpen worden door preventieve therapie.

Het is echter belangrijk om de symptomen die wijzen op migraine tijdig te herkennen. Maar één derde van de patiënten zou namelijk aan preventieve therapie doen, om de eenvoudige reden dat ze de symptomen niet herkennen. 40% van de patiënten die lijden aan migraine kunnen nochtans voordeel hebben bij een preventieve aanpak.

Migraine vertoont enkele typische symptomen en het komt er op aan om die tijdig te herkennen. We zetten enkele van die kenmerken even op een rijtje: chronische pijn (meestal aan één kant van het hoofd), misselijkheid, gevoeligheid aan licht en geluid. Deze symptomen kunnen uren of zelfs dagen aanhouden, met als gevolg dat de migraine-lijder niet meer normaal kan functioneren. Ingrijpen is op dat moment noodzakelijk.

Syndicatie