Hoofdpijn: er is meer dan alleen maar migraine

Hoofdpijn: er is meer dan alleen maar migraine

Hoofdpijn kan verschillende oorzaken hebben, waarvan migraine er één is

Vaak wordt hoofdpijn automatisch geassocieerd met migraine, maar dat is duidelijk een misvatting. Er bestaan verschillende types van hoofdpijnen, met als meest bekendste: migraine, spanningshoofdpijn, cluster hoofdpijn enzovoort. Er zijn nog andere kwalen die tot hoofdpijn kunnen leiden: sinusitis, trigeminal neuralgia, arteritis of hersentumoren. De behandeling van hoofdpijn varieert naargelang van het type. Meestal worden niet-opiaten gebruikt, maar in sommige gevallen is nochtans een therapie met opiaten noodzakelijk.

Vaak kan migraine aan één zijde van het hoofd gesitueerd worden. We associëren migraine met misselijkheid en braken, met gevoeligheid voor licht en/of geluid en met scintillating scotomata (het opduiken van parallele lijnen aan het uiteinde van objecten, vooral op de overgang van licht naar donker en omgekeerd). Laatstgenoemde duikt vaak op alvorens de migraine begint, zij maken er de persoon in kwestie er attent op dat hij of zij zich aan een aanval van migraine mag verwachten. De pijn die samenhangt met migraine kan variëren in intensiteit van mild tot zeer ernstig. Er zijn verschillende medicijnen die worden gebruikt voor de behandeling van migraine.

Cluster hoofdpijn wordt zo genoemd omdat deze vorm van hoofdpijn bij wijze van spreken groepsgewijs opduikt. De hoofdpijn komt en gaat, vaak verschillende keren per dag. Deze aanvallen van hoofdpijn kunnen verschillende dagen tot zelfs weken blijven aanslepen. Veel vormen van cluster hoofdpijn zijn bijzonder pijnlijk. Een zuurstoftherapie kan goede resultaten opleveren bij de bestrijding van cluster hoofdpijn.

Sinusitis kan ook hoofdpijn veroorzaken, bij voorkeur in de morgen. Deze vorm van hoofdpijn kan eveneens zeer vervelend zijn. Vaak wordt sinusitis hoofdpijn bestreden met antibiotica, hoewel het allesbehalve zeker is dat dit de meest voor de hand liggende oplossing is. In de ergste vallen is operationeel ingrijpen noodzakelijk.

Trigeminal neuralgia een vorm van zenuwpijn die ook tot hoofdpijn kan aanleiding geven. De hoofdpijn als gevolg van deze aandoening kan ernstig en bijzonder hardnekkig zijn. De pijn komt aan één kant van het hoofd voor en heeft een "trigger point," dat meestal aan de kant van het hoofd is gelegen. Het aanraken van dit trigger point kan intensieve pijn veroorzaken. Belangrijk om te weten is dat deze vorm van hoofdpijn succesvol met medicijnen kan worden bestreden.

Syndicatie