Migraine kan heel wat andere symptomen veroorzaken

Migraine kan heel wat andere symptomen veroorzaken

Leven van iemand die aan migraine lijdt, kan tot een echte hel uitgroeien

Wie het ooit heeft meegemaakt, zal het ongetwijfeld bevestigen. Migraine is iets verschrikkelijks, het kan het leven tot een echte hel doen uitgroeien. Voorlopig is er nog altijd geen medicijn op de markt dat deze vorm van hoofdpijn kan wegnemen, wel kunnen de symptomen worden verzacht door onder andere pijnstillers. Ergens stelt migraine de medische wetenschap nog steeds voor een raadsel.

Ook over de juiste oorzaken van migraine bestaat geen eensgezindheid. Er is sprake van een verruiming van de bloedvaten, zonder dat de juiste oorzaak daarvan bekend is. Er kan een combinatie van factoren in het spel zijn, zoals genetische aanleg in combinatie met de werking van de hormonen. In ieder geval is er sprake van een onevenwicht in de hersenen.

De verruiming van de bloedvaten geeft een signaal aan het centraal zenuwstelsel, dat een pijnprikkel geeft. Daardoor kan de pijn zeer hevig zijn. Het is echter nog onbekend waarom de pijn verbonden aan migraine meestal slechts een tijdelijk karakter heeft. Er is dus iets wat het proces stopzet, zonder dat we precies weten wat er aan de hand is.

Migraine kan heel wat andere symptomen veroorzaken. Veel vrouwen (bij minder komt migraine minder voor) krijgen last van misselijkheid, wat uiteindelijk tot hevig braken kan leiden. In de ergste gevallen kunnen er zelfs storingen van het centraal zenuwstelsel optreden, met alle gevolgen vandien. Zelfs het zicht kan worden belemmerd door een hevige vorm van hoofdpijn. 

Het leven van iemand die aan migraine lijdt, kan tot een echte hel uitgroeien. Meestal zal er daadwerkelijk een dokter worden geraadpleegd, maar die kan in de meeste gevallen weinig meer doen dan de symptomen van de aandoening bestrijden. We wachten nog altijd met ongeduld op de komst op de markt van een geneesmiddel dat kort en goed migraine geneest.

Syndicatie