Kan slaap apneu succesvol bestreden worden?

Kan slaap apneu succesvol bestreden worden?

Voorbeeld patiënt altijd wakker, nu wel goed slapen

Om met de deur in huis te vallen: slaap apneu kan wel degelijk met succes worden bestreden. Er zijn voorbeelden genoeg van mensen die bij wijze van spreken in slaap vielen waar ze stonden en die nu van een ‘gewone' nachtrust kunnen genieten. Belangrijk is wel dat er tijdig en op de juiste manier wordt ingegrepen. Gebeurt dit niet, dan kunnen de gevolgen ernstig zijn.

In de eerste plaats is een verblijf in de slaapkliniek aangewezen. Daar kan worden vastgesteld in welke mate iemand aan slaap apneu lijdt. Is dat in ernstige mate, dan kan het dragen van een masker worden voorgeschreven. In sommige gevallen, maar lang niet altijd, is operationeel ingrijpen noodzakelijk. Wie een masker moet dragen, zal mogelijk nog een tweede slaapbeurt in de slaapkliniek mogen meemaken. Daar kan worden vastgesteld in welke mate het voorgeschreven masker de symptomen van de slaap apneu heeft helpen oplossen.

Daarnaast zal de patiënt(e) met een aantal zaken rekening moeten houden. Een voldoende nachtrust is één van die zaken. Daarnaast wordt gebruik van slaapmiddelen in geval van slaap apneu afgeraden, evenals het drinken van alcohol te kort voor het slapen gaan. Het lijkt aanwezig om het alcoholgebruik tot een minimum te beperken tijdens de uren die het slapen gaan voorafgaan. Wie zich laat behandelen én zich aan de regels houdt, zal van slaap apneu weinig last ondervinden.

Syndicatie