Slaapapneu is gevaarlijker dan algemeen wordt aangenomen

Slaapapneu is gevaarlijker dan algemeen wordt aangenomen

Gevolgen op lange termijn kunnen onder andere hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten zijn

Heel wat mensen lijden aan slaapapneu zonder het zelf te beseffen. Tijdens hun slaap stoppen ze regelmatig met ademhalen, wat kan lijden tot het plotseling wakker worden. De ademhaling wordt uiteindelijk hervat, maar daarmee is het probleem natuurlijk niet van de baan. Het ontwaken kan met een schok gebeuren, wat toch tot ongerustheid aanleiding kan geven.

Het is inderdaad beter dat er tijdig wordt ingegrepen in geval van slaapapneu. Wat er precies moet gebeuren, is afhankelijk van het advies van de geraadpleegde arts. Mogelijk zal die proberen om er zelfs iets aan te doen, wat niet altijd de beste oplossing is. Het heeft bijvoorbeeld weinig zin om slaapapneu te bestrijden met slaapmiddelen. Die zullen de patiënt inderdaad wel beter doen slapen, maar daarmee is het probleem van de slaapapneu nog niet opgelost.

Beter is dat de patiënt een beroep doet op een slaapkliniek, waar de ernst van de aandoening zal worden vastgesteld. Onthou dat er niet alleen verschillende vorm van slaapapneu bestaan, maar dat deze aandoening bij de ene patiënt in ernstigere mate zal opduiken dan bij de andere. Het is dus belangrijk dat er een duidelijk onderscheid wordt gemaakt. Op basis van dat onderscheid kan dan de behandeling starten.

Sommige mensen met slaapapneu maken zich weinig zorgen over deze aandoening. Ten onrechte! Wie lijdt aan slaapapneu, zal problemen hebben om in een diepe slaap te raken, de vorm van slaap waar we allemaal het meeste behoefte aan hebben. Gevolg is dat de patiënt zich zelden uitgerust zal voelen. Hij of zij zal daar mogelijk proberen een mouw aan te passen door regematig een dutje tussendoor te doen, maar ook dat volstaat niet.

In geval van slaapapneu zijn er verschillende behandelingsmethoden. Vaak wordt een succesvol gebruik van een masker aanbevolen. Het is alleszins aan te raden om in te grijpen, want met name op lange termijn kunnen de gevolgen van slaapapneu merkbaar worden. Die gevolgen kunnen onder andere hoge bloeddruk zijn, wat dan weer aanleiding geeft tot hart- en vaatziekten. Op het eerste gezicht ziet slaapapneu er dus vrij onschuldig uit, maar dat is deze aandoening zeker niet. Wie niet tijdig maatregelen treft, kan zich in een latere fase van zijn leven beklagen.

Syndicatie