Slaap apneu kan gevaarlijk zijn, onder andere voor zwangere vrouwen

Slaap apneu kan gevaarlijk zijn, onder andere voor zwangere vrouwen

Risico's op te vroeg geboren baby's driemaal groter bij vrouwen met onontdekte slaap apneu

Wie aan slaap apneu lijdt, kan in sommige gevallen meer verliezen dan alleen maar een aantal nachten goede slaap. Uit een nieuwe studie blijkt dat vooral toekomstige moeders een risicogroep vormen. Slaap apneu kan namelijk gevaarlijk zijn voor zwangere vrouwen. Het risico's op te vroeg geboren baby's is driemaal groter bij vrouwen met onontdekte slaap apneu dan bij vrouwen die geen last hebben van slaap apneu.

In de meeste gevallen gaat het om obstructieve (obstructief) slaap apneu, de ernstigste vorm van slaap apneu. De risico's bij zwangere vrouwen nemen toe wanneer de aandoening niet wordt behandeld. Bij obstructieve (obstructief) slaap apneu stopt de ademhaling regelmatig tijdens het slapen, wat gepaard kan gaan met snurken. Exacte cijfers zijn niet bekend, maar naar verluidt zou ongeveer 5% van de volwassen bevolking aan matige tot ernstige obstructieve (obstructief) slaap apneu leiden. Nog eens 15 tot 20% van de volwassenen zouden aan een minder ernstige vorm van obstructieve (obstructief) slaap apneu lijden.

De studie bracht nog iets anders aan het licht, namelijk dat obstructieve (obstructief) slaap apneu ook voor gewone volwassen risico's inhoudt, dus niet alleen voor zwangere vrouwen. Het onderzoek spitste zich toe op meer dan 1.500 volwassenen vanaf hun 18de die vanaf de start van de studie op obstructieve (obstructief) slaap apneu gescreend worden. 19% van de deelnemers met obstructieve (obstructief) slaap apneu aan de studiegroep stierven in de daaropvolgende periode, ten opzichte van slechts 4% van de deelnemers die niet aan obstructieve (obstructief) slaap apneu leden.

Uiteraard mogen de uitslagen van het onderzoek niet tot paniek leiden. Op de eerste plaats kon de ouderdom van de deelnemers een rol spelen bij het overlijden, maar daarnaast kon een doeltreffende behandeling de gevolgen van obstructieve (obstructief) slaap apneu tot een minimum beperken. Daarnaast liep het onderzoek over een periode van 18 jaar. Worden de gevallen onder behandeling uit de statistieken gehaald, dan bedroeg de kansen op sterfgevallen bij onbehandelde gevallen van obstructieve (obstructief) slaap apneu nog 3,8 keer zo veel als bij volwassenen die niet aan slaap apneu leden.

Vooral de link tussen sterfgevallen als gevolg van hart- en vaatziekten en obstructieve (obstructief) slaap apneu was opvallend. In bijna de helft van de sterfgevallen bij deelnemers die leden aan obstructieve (obstructief) slaap apneu was sprake van dood als gevolg van hart- en vaatziekten. Vooral de onbehandelde gevallen van obstructieve (obstructief) slaap apneu liepen een groter risico op hart- en vaatziekten.

Syndicatie