Wat NIET te doen bij slaap apneu?

Wat NIET te doen bij slaap apneu?

Voldoende en gezonde slaap kan slaap apneu helpen voorkomen

Bij de bestrijding van slaap apneu zal de behandelende dokter vaak het gebruik vna een masker voorschrijven. Dit masker moet beletten dat bij de patiënt 's nachts de luchtwegen tijdelijk afgesneden worden. Slaap apneu heeft namelijk tot gevolg dat de nachtrust wordt verstoord, met als gevolg dat de man of vrouw in kwestie zich overdag erg moe zal voelen. À propos: slaap apneu komt meer voor bij mannen dan bij vrouwen.

De dokter zal naast het voorschrijven van een masker nog een aantal tips meegeven die slaap apneu moeten helpen voorkomen. Het woord ‘voorkomen' moet tussen haakjes worden gezet, want we gaan er van uit dat de diagnose van de aandoening inmiddels al is gesteld. Toch moet iemand die lijdt aan slaap apneu een aantal voorzorgsmaatregelen treffen om er voor te zorgen dat hij of zij zo min mogelijk hinder van de aandoening ondervindt.

Op de eerste plaats wordt het gebruik van slaapmiddelen ontraden. De patiënt zal misschien het gevoel krijgen van beter te slapen, maar eigenlijk is dat een vals aanvoelen. Naast pillen wordt ook het gebruik van alcohol sterk ontraden, alleszins toch kort voor het slapen gaan. Wie alcohol gebruikt, doet dat beter bijvoorbeeld bij het middageten. Alcohol doet misschien wel slapen, maar een slaap onder invloed is geen gezonde slaap. Tenslotte is er nog het advies dat iemand die lijdt aan slaap apneu voldoende slaap moet hebben. Aan nachtrust van minstens acht uur lijkt aangewezen.

Syndicatie