Veel misverstanden rond cholesterol

Informatie op voedingsproducten kan misleidend zijn wat cholesterol betreft

Rondom cholesterol doen heel wat misverstanden de ronde. Zo is er het probleem rond de goede en de slechte cholesterol. De meeste mensen kennen wel het verschil tussen HDL- en LDL-cholesterol, maar daarmee is nog niet alles gezegd. HDL wordt vaak beschouwd als de goede cholesterol, maar niet alle HDL- cholesterol is goede cholesterol. Om het nog moeilijker te maken is ook niet alle LDL- cholesterol slechte cholesterol.

Goede cholesterol kan hart- en vaatziekten helpen voorkomen, slechte cholesterol kan mee verantwoordelijk zijn dat er hart- en vaatziekten opduiken. Toch is het weer allemaal niet zo eenvoudig: cholesterol is niet de enige oorzaak van hart- en vaatziekten. De band tussen de verschillende soorten cholesterol verdient alleszins meer wetenschappelijk onderzoek.

Ook rond de begrippen hoge cholesterol en lage cholesterol tasten we grotendeels nog in het duister. Wat is uiteindelijk hoge cholesterol en wat is lage cholesterol? Vermoedelijk bestaat er niet zoiets als absolute normen wat cholesterol betreft, een cholesterolgehalte dat voor de ene persoon te hoog ligt, kan voor de andere juist goed zijn. Heel wat mensen klagen dat ze meer neveneffecten hebben van cholesterolbestrijders dan dat ze hinder ondervinden van een te hoog cholesterolgehalte. We zouden de mensen niet te eten willen geven die ondanks een hoog cholesterolgehalte nog tientallen jaren lang in leven zijn gebleven.

Toch is en blijft het opletten met cholesterol, een (veel) te hoog cholesterolgehalte kan met de beste wil van de wereld niet gezond genoemd worden. Anderzijds mag cholesterol ons dagelijks leven niet als een continu schrikbeeld overheersen. Dat er heel wat misverstanden omtrent cholesterol bestaan, blijkt bijvoorbeeld uit de informatie omtrent cholesterol die op voedingsproducten wordt meegegeven. De cholesterol waar op de verpakkingen wordt gesproken, is namelijk niet dezelfde cholesterol die we in ons lichaam vinden. Zoals we al zeiden, er bestaan verschillende soorten cholesterol en die zijn niet allemaal even makkelijk van elkaar te onderscheiden. Het is echter wel zo dat voeding die rijk is aan cholesterol het cholesterolgehalte in ons bloed kan doen stijgen. Een tegenargument is dan weer dat maar één persoon op drie gevoelig lijkt voor hoge cholesterolgehalten in voeding. Dit alles maakt de zaken er vanzelfsprekend niet eenvoudiger op. 

Syndicatie