Soja kan ook cholesterolgehalte helpen verlagen

Soja kan ook cholesterolgehalte helpen verlagen

U.S. Food and Drug Administration raadt iedereen aan om dagelijks 25 gram sojaproteïnen te gebruiken

Soja is recent in het nieuws gekomen vanwege de gunstige effecten die werden opgetekend bij vrouwen die aan borstkanker leden. Soja blijkt in staat te zijn de vooruitgang van borstkanker af te remmen, maar ook om te beletten dat vrouwen hervallen in de ziekte.

Xiao-Ou Shu, professor aan de Vanderbilt University in Nashville, Tennessee en mede-auteur van het onderzoek rond borstkanker, steekt zijn enthousiasme over de werking van soja niet onder stoelen of banken. Hij onderzocht meer dan 5.000 vrouwen in de Shanghai Breast Cancer Survival Study in China op borstkanker en kwam tot verrassende conclusies.

Over een periode van vier jaar bedroeg de mortaliteit bij de groep vrouwen met borstkanker die het meest soja aten 7,40%. Anderzijds stierf 10,30% van de vrouwen die aan borstkanker leden en die minder soja aten. Anderzijds herviel van de eerste groep maar 8% van de vrouwen, terwijl de borstkanker bij de tweede groep (die met de laagste sojaconsumptie) 11,20% bedroeg.

Volgens Shu volstaat het om het equivalent van 11 gram sojaproteïnen per dag te eten om gunstige gevolgen te zien. Die hoeveelheid komt overeen met 40 milligram van soja-isoflavonen. Die isoflavonen zijn stoffen die verwantschap vertonen met oestrogenen, ze zijn op natuurlijke wijze in planten zoals soja aanwezig.

Ook in de Verenigde Staten is de positieve invloed van soja niet onopgemerkt voorbij gegaan. De U.S. Food and Drug Administration - het overkoepelend orgaan dat regelgevend optreedt in de voedings- en farma-industrie - adviseert iedereen om 25 gram per dag aan soja-proteïnen te nuttigen, dit in het kader van een dieet bestaande uit lage gesatureerde vetten om de risico's op cholesterol en hart- en vaatkziekten te reduceren.

De FDA merkt op dat een kop sojamelk ongeveer 10 gram soja-proteïnen bevat, wat overeenstemt met 43 milligram isoflavonen. Een halve kop tofu bevatte anderzijds 10 gram of soja-proteïnen. Overigens gaf de FDA geen eensluidend advies met betrekking tot sojaconsumptie en borstkanker. Het onderzoek daaromtrent bevindt zich nog in een vroeg stadium al sluitende conclusies te mogen trekken.

Het onderzoek rond borstkanker en soja wordt nog steeds verder en eerlang mogen nieuwe resultaten worden verwacht. De eerste bevindingen waren zonder meer positief, zodat er met bijzondere aandacht naar nieuwe resultaten van het onderzoek wordt uitgekeken.

Syndicatie