Vrouwelijke hormonen kunnen astma beïnvloeden

Vrouwen met astma worden met extra uitdaging geconfronteerd

Bij vrouwen met astma duiken heel wat problemen op, problemen die deels door de vrouwelijke hormonen veroorzaakt worden. Vrouwelijke hormonen kunnen namelijk astma beïnvloeden, zodat vrouwen met astma met een extra uitdaging geconfronteerd worden. Hun ademhalingscapaciteit kan afgeremd worden door zwangerschap, de menstruatiecyclus of de menopauze. Vrouwen die met een allergie af te rekenen hebben, kunnen bovendien nog meer problemen ondervinden wat de ademhaling betreft.

Neil Kao, een wereldbekend astma- en allergiespecialist, merkt op dat vrouwen met astma niet alleen met de gekende triggers zoals pollen en stof geconfronteerd worden. Een bijkomende uitdaging wordt gevormd door het feit dat de vrouwelijke hormonen in hun lichaam continu veranderen, waardoor het nog moeilijker wordt om te ademen. Vrouwen moeten zich dus aanpassen om het effect van vrouwelijke hormonen op astma de baas te kunnen.

Bij vrouwen met astma speelt oestrogeen een belangrijke rol, dit vrouwelijk hormoon heeft bijna evenveel invloed op het ademhalingsstelsel als allergiën en hooikoorts. Anderzijds moeten vrouwen met astma er rekening mee houden dat oestrogeen niet de belangrijkste verantwoordelijke is. De fluctuaties in het oestrogeengehalte - de ups en downs van de hormonenniveaus - kunnen namelijk ontstekingen van de luchtwegen veroorzaken. Schommelingen in de hormonenniveaus activeren proteïne die ontstekingen kunnen veroorzaken, ontstekingen die op hun beurt astmasymptomen kunnen uitlokken.

Christiana Dimitropoulou-Catravas, assistent professor in het department pharmacologie en toxicologie aan het Medical College of Georgia en auteur van een studie over de invloed van oestrogeen bij vrouwen met astma, is van mening dat het stabiliseren van het oestrogeengehalte ontstekingen en astma beter onder controle kan houden.

Het in balans brengen van het oestrogeengehalte kan een positiever effect hebben voor vrouwen met astma dan het voorschrijven van gemiddelde, aldus de professor. Hierbij dient wel opgemerkt dat het toedienen van oestrogenen de risico's op hart- en vaatziekten en op een beroerte kan doen toenemen. Maar in geval van vrouwen met zware astmaverschijnselen kan het verhogen van het oestrogeengehalte wel degelijk een positief effect hebben, zodat de voordelen waaschijnlijk zwaarder wegen dan de nadelen. Het zal volgens Christiana Dimitropoulou-Catravas duidelijk zijn dat er geen gemakkelijke oplossing bestaat voor het probleem van vrouwen met astma.