Overdadig zweten: wat is te veel, wat is niet te veel?

Overdadig zweten: wat is te veel, wat is niet te veel?

Overdadig zweten kan verschillende oorzaken hebben, diagnose is niet zo makkelijk te stellen

Overdadig zweten is een begrip dat tussen aanhalingstekens moet geplaatst worden. Uiteraard zweten we allemaal, naargelang de seizoenen meer of minder. Het is niet meer dan normaal dat we tijdens de zomer via zweten meer vocht verliezen dan tijdens de winter. Dankzij het zweten kunnen we onze lichaamstemperatuur op het juiste niveau houden.

Zweten en zweten is echter twee. Sommige mensen verliezen zoveel zweet dat het opvallend begint te worden. Daar kan een voor de hand liggende reden voor zijn, bijvoorbeeld het verrichten van zwaar fysiek werk. In sommige gevallen is er op het eerste gezicht geen voor de liggende redenen voor handen. Iemand die veel zweet verliest zonder zo’n duidelijke reden, doet er beter aan om een dokter te raadplegen.
Overdadig zweten kan verschillende oorzaken hebben, een diagnose is vaak niet zo makkelijk te stellen.

Een eerste belangrijke opmerking is dat mensen die overdadig zweten absoluut normaal zijn, van een of andere ziekte is geen sprake. Dat zal trouwens duidelijk blijken wanneer de dokter uw medische geschiedenis bekijkt. Bij het stellen van diagnose moet eerst een lijstje met vragen worden ingevuld. Dit zijn er enkele van de belangrijkste van:

-Is er sprake van overdadig zweten over gans uw lichaam, of gebeurt het alleen maar op bepaalde plaatsen?
-Wanneer is het overdadig zweten zweten precies begonnen? Het is belangrijk om een duidelijk antwoord op deze vraag te formuleren. Kan u een exacte beschrijving van de situatie geven wanneer het overdadig zweten voor het eerst opdook?
-Zijn er bepaalde medicijnen die u neemt en die aanleiding kunnen geven tot overdadig zweten? Vaak zit het kwaad in een onverwacht hoekje. Mogelijk neemt u een of ander medicijn dat rechstreeks de oorzaak is van het overdadig zweten.
-Bevindt u zich misschien in uw menopauze? Bij sommige vrouwen begint de menopauze vroeger dan verwacht, wat dikwijls gepaard gaat met overdadig zweten in de vorm van opvliegers.
-Hebt u onlangs een operatie ondergaan? Zo ja, om welke operatie ging het? Kan er een verband zijn tussen deze operatie en het feit dat u aan overdadig zweten lijdt? Uw dokter zal mogelijk een verband kunnen leggen tussen overdadig zweten en de operatie.
-Bestaat er in de familie een traditie van overdadig zweten? Sommige families hebben een natuurlijke neiging tot vochtverlies dan andere. Het kan inderdaad een familiegebonden zaak zijn.

Op basis van de antwoorden op dit lijstje zal de dokter een diagnose kunnen stellen. Die diagnose kan echter ook luiden dat er op het eerste gezicht geen duidelijke reden is voor uw overdadig zweten. In dat geval is er nog altijd geen man (of vrouw) overboord, het probleem kan nog steeds worden aangepakt. De aangereikte oplossing kan vrij eenvoudig zijn (vaker douchen) dan wat ingewikkelder (het ondergaan van een gespecialiseerde operatie. In ieder geval kunnen we u geruststellen: overdadig zweten hoeft uw levenskwaliteit niet noodzakelijk te schaden.

Syndicatie