Recent onderzoek bevestigt dat Botox wel degelijk migraine kan helpen bestrijden

Recent onderzoek bevestigt dat Botox wel degelijk migraine kan helpen bestrijden

Botox is eigenlijk een stof voortgebracht door de bacterie clostridium botulinum

De medische wetenschap tast wat de oorzaken van migraine betreft nog grotendeels in het duister. We weten inmiddels dat er een verband bestaat tussen het uitzetten van de bloedvaten in de hersenen. Door de expansie van de bloedvaten gaan deze tegen andere delen van de hersenen duwen, met pijn tot gevolg.

Vraag blijft echter waarom die bloedvaten gaan uitzetten. De medische wetenschap heeft al geruime tijd geleden achterhaald dat er verschillende factoren die dergelijke uitzettingen kunnen veroorzaken. Dat kunnen bijvoorbeeld voedingsproducten of dranken zijn. Het klassieke voorbeeld is natuurlijk de kater die het gevolg is van overdreve gebruik van alcohol. Abstinentieverschijnselen gaan vaak gepaard met zware koppijn.

Daarnaast is er natuurlijk ook de spanningsmigraine, die onder andere vaak voorkomt bij mensen die aan een depressie lijden. Deze vorm van hoofdpijn zal vooral opduiken in situaties die buiten het gewone liggen of die veel vragen van degene die aan de depressie lijdt. Een bekend voorbeeld van hoofdpijn is ook de migraine die nachtraven treft, mensen die niet volgens een regelmatig patroon leven.

Er is in de afgelopen tientallen jaren al heel wat geëxperimenteerd met geneesmiddelen die in meer of minder mate migraine konden helpen bestrijden, waarvan sommigen enigszins ongeloofwaardig overkomen. Het gebruik van Botox in de strijd tegen hoofdpijn doet bijvoorbeeld heel wat wenkbrauwen fronsen. Recent onderzoek bevestigt echter dat Botox wel degelijk migraine kan helpen bestrijden

Botox is eigenlijk een stof voortgebracht door de bacterie clostridium botulinum. Deze stof maakt de spieren week of verlamt ze zelfs. Meestal wordt Botox gebruikt voor het bestrijden van rimpels, maar de Amerikaanse Food and Drug Administration heeft het product in 2010 ook goedgekeurd voor de behandeling van migraine, op de eerste plaats voor mensen die minstens 15 dagen per maand aan migraine lijden, waarbij de aanvallen telkens 4 uur of langer duren. Vermoedelijk werkt Botox in op bepaalde chemische stoffen die pijnprikkels doorgeven.

Syndicatie