Philips ontwikkelt intelligent systeem voor bestrijding slaapapneu (sleep apnea)

Philips ontwikkelt intelligent systeem voor bestrijding slaapapneu (sleep apnea)

Sleep Therapy System geeft aan wanneer behandeling tegen obstructief slaapapneu (OSAS of sleep apnea in het Engels) noodzakelijk is

Slaapapneu is een aandoening waarover we het fijne nog altijd niet weten. Nochtans komt deze slaapstoornis bij volwassenen minstens zo vaak voor als astma. Signalen van slaapapneu zijn onder andere luidruchtig snurken. Figuurlijk kan slaapapneu vertaald worden als ‘gebrek aan lucht’. Het is inderdaad zo dat iemand die lijdt aan slaapapneu plotseling even stopt met ademhalen en daardoor wakker schiet. Het woord ‘obstructief’ geeft aan dat de bovenste luchtwegen door obstructie tijdelijk afgesloten worden.

Wie lijdt aan obstructief slaapapneu loopt op termijn het gevaar om met allerlei ziekten geconfronteerd worden. Onder andere overgewicht, diabetes en hoge bloeddruk kunnen er de gevolgen van zijn. Een verklaring hoe de aandoening ontstaat, hebben we voorlopig nog niet. Mogelijk speelt stress een factor in het verhaal, maar zekerheid daaromtrent hebben we niet. In ieder geval kan obstructief slaapapneu serieuze risico’s met zich meebrengen.

Philips heeft met zijn nieuwe Sleep Therapy System een oplossing aangereikt voor de behandeling van obstructief slaapapneu of OSAS. De oplossing is eigenlijk eenvoudig: het systeem monitort de slaper dankzij het gebruik van intelligente technologie en zal een signaal geven wanneer het noodzakelijk is om in te grijpen en wanneer de therapie moet aangepast worden. Daardoor wordt het in de gaten houden van iemand die aan obstructief slaapapneu lijdt een stuk eenvoudiger. Bovendien wordt ook het leven van de patiënt zelf comfortabeler, want hij of zij zal aan levenskwaliteit vinden. Het leven van iemand die aan obstructief slaapapneu lijdt, kan namelijk niet altijd even makkelijk zijn.

Philips heeft ervaring opgedaan op de slaapmarkt en uit die ervaring werd geput om een systeem te ontwikkelen dat gebruikt kan worden in de strijd tegen het obstructief slaapapneu. Niet alleen de patiënt zelf heeft voordeel bij het nieuwe systeem, ook de hulpverleners. Hun taak wordt namelijk in niet onaanzienlijke mate verlicht.  

Don Spence, CEO Philips Home Healthcare Solutions, is van mening dat het nieuwe slaapsysteem helpt om de patiënten te doen aanvaarden dat ze aan obstructief slaapapneu lijden. Dankzij het systeem wordt mogelijk om de slaap bij te sturen en te verbeteren. Uiteindelijk komt dat de kwaliteit van hun levens ten goede. Spence benadrukt dat in de strijd tegen obstructief slaapapneu op de eerste plaats meer opvoeding noodzakelijk is. Te weinig mensen zijn vertrouwd met deze ziekte, die nochtans één van de meest verspreide slaapstoornissen in de wereld is. Dankzij het nieuwe systeem kan het obstructief slaapapneu worden bestreden alvorens de negatieve invloed van de aandoening in allerlei levensbedreigende ziekten eindigt.

Volgens de meest recente studies is obstructief slaapapneu veel meer verspreid dan algemeen wordt aangenomen. Ongeveer 5% van de wereldbevolking zou er aan leiden.

Syndicatie