Impulsief en roekeloos gedrag zijn meestal de eerste symptomen van border line

Impulsief en roekeloos gedrag zijn meestal de eerste symptomen van border line

Risico’s op zelfmoordpogingen bij border line patiënten worden kleiner met de jaren

Border line wordt tegenwoordig beschouwd als een soort vuilbakterm waar een groot aantal persoonlijkheidsstoornissen in worden ondergebracht. Het is dus geen aandoening die op basis van een aantal kenmerken gepubliceerd in een handboek onmiddellijk en definitief kan worden vastgesteld.

Wat er juist gebeurt waarom iemand border liner (als we die term mogen gebruiken) wordt, is nog niet helemaal duidelijk. Mogelijk gaan we daar ook geen uitsluitsel over krijgen, simpelweg omdat het niet om een duidelijk te definiëren aandoening gaat. In ieder geval spelen waarschijnlijk een combinatie van factoren een rol in het geheel. Mogelijk is er bijvoorbeeld een erfelijke factor in het spel.

Impulsief en roekeloos gedrag zijn meestal de eerste symptomen van border line. Dat gedrag kan zich op verschillende manieren manifesteren, afhankelijk van geval tot geval. Roekeloos rijden met de wagen is een voorbeeld van dit gedrag, maar ook experimenten met drank en drugs kunnen bij het plaatje horen. Vooral bij mannelijke patiënten kan ook een regelmatige betrokkenheid bij vechtpartijen een symptoom vormen.

Border line is een aandoening die niet van gevaren is ontbloot. Veel patiënten hebben in de loop van de jaren één of meerdere zelfmoordpogingen achter de rug. Voor ouders, vrienden, partners en familie wordt dan ook grote waakzaamheid gevraagd, kwestie van tijdig te kunnen ingrijpen.

 Risico’s op zelfmoordpogingen bij border line patiënten worden kleiner met de jaren, meest frequent komen deze pogingen voor in de vroege puberteit. Suïcidaal gedrag gaat trouwens vaak gepaard met automutilatie of zelfbeschadiging. Het opduiken van sporen van deze zelfverminking moet bij de omgeving trouwens een alarmlampje doen branden, vaak wordt op deze manier de aandoening met definitieve zekerheid vastgesteld.

Syndicatie