Veel meer borderline patiënten dan gedacht hebben problemen met sexuele identiteit

Veel meer borderline patiënten dan gedacht hebben problemen met sexuele identiteit

Heel wat transsexuelen en travestieten zijn borderliners

Border line patiënten vertonen heel wat symptomen die hen in conflict kunnen brengen met de buitenwereld. Vaak geven we blijk van impulsief gedrag, wat zich op verschillende manieren kan vertalen. Eén vorm van impulsief gedrag is bijvoorbeeld het rijden aan hoge snelheid met de wagen. Waarschijnlijk zou een studie omtrent de betrokkenheid van border liners bij ongevallen verrassende resultaten opleveren.

Een andere vorm van impulsief gedrag bij border liners is het uitbundig omspringen met drank, drugs en geneesmiddelen. Border line patiënten gaan vaak zwaar drinken, verslaafd raken aan drugs of veel geneesmiddelen slikken. Dat betekent dat deze middelen ook in sommige gevallen gebruikt gaan worden als werktuigen om zelfmoordpogingen te ondernemen. Deze pogingen slagen echter niet zo heel vaak.

Dan is er nog de factor geweld bij border liners. Mannelijke border line patiënten zijn vaak betrokken bij vechtpartijen, maar ook vrouwelijke patiënten zijn vaak niet vies van een potje geweld. Familie en vrienden moeten het dan ontgelden, met alle gevolgen van dien. Het geweld bij border liners is vaak het gevolg van een gebrekkig zelfbeeld.

Daarnaast zijn er nog een aantal symptomen bij borderliners die bij de buitenwereld minder bekend zijn. Veel meer borderline patiënten dan gedacht hebben problemen met hun sexuele identiteit. Ze voelen zich vrouwen in een mannenlichaam of vrouwen in een mannenlichaam, waarbij naargelang van de omstandigheden één van beide kanten de bovenhand zal krijgen.  

Heel wat transsexuelen en travestieten zijn zodoende borderliners en een oplossing voor dit probleem kan niet zo maar op één, twee, drie worden aangereikt. Uiteindelijk komt alles neer op het versterken van het eigenbeeld van de border line patiënten, waardoor ze ook met hun sexuele identiteit leren te leven.