Sommige symptomen van border line verdwijnen sneller dan anderen

Sommige symptomen van border line verdwijnen sneller dan anderen

Behandeling kan positieve effect hebben, maar angst, leegheid, verlatingsangst, achterdocht enzovoort kunnen blijven

Behandelen van patiënten die lijden aan border line is een zaak van lange adem. Psychiaters hebben er inmiddels al meer ervaring mee, maar over het algemeen kan het geen kwaad dat de persoon die aan de aandoening lijdt ook nog eens een speciale behandeling bij een therapeut volgt.

Van die behandeling mogen geen wonderen worden verwacht, border line is geen aandoening die van vandaag of morgen zal verdwijnen. Belangrijk is echter dat de therapie wordt verder gezet, ook al levert ze op het eerste gezicht niet onmiddellijk resultaten op.

De therapeut zal op de eerste plaats het zelfbeeld van een border line patiënt helpen versterken, want een verkeerd zelfbeeld is één van de bronnen van alle kwaad. Het is precies vanwege het gebrekkige eigen zelfbeeld dat iemand die aan deze aandoening lijdt steun zal proberen te zoeken bij iemand die een sterk ego heeft. Uiteindelijk zal de border liner echter ook het eigen zelfbeeld moeten versterken.

Een goede therapie zal echter vruchten afwerpen, waarbij sommige symptomen van border line sneller verdwijnen dan anderen. Het zelfdestructief gedrag, inclusief zelfmoordneiging, kan al na verloop van tijd verdwijnen. Hetzelfde geldt voor het irrationeel denken en voor emotionele problemen gerelateerd aan de aandoening. Vanaf het begin van de behandeling kunnen deze symptomen beginnen te verbeteren.

 De behandeling kan dus zeker en positieve effect hebben, maar angst, leegheid, verlatingsangst, achterdocht enzovoort kunnen nog geruime tijd aanwezig blijven. Hetzelfde geldt voor het gevoelen om niet te lang alleen te worden gelaten, iemand die aan border line lijdt heeft vaak graag mensen om zich heen. Zeker in de periode tussen 30 en 40 kunnen emoties, relaties en tewerkstelling zich stabiliseren.

Syndicatie