Zelfbeeld bij borderline kan sterk verschillen

Zelfbeeld bij borderline kan sterk verschillen

Heen en weer geslingerd tussen minderwaardigheidsgevoel en overdreven zelfvertrouwen beleeft borderline-patiënt een moeilijke tijd

Bij borderline-patiënten vormt het zelfbeeld vaak een probleem. Zoals bij alle andere facetten die met het dagdagelijks leven te maken hebben, vormt instabiliteit het sleutelbeeld. Op goede momenten zal de borderliner een behoorlijke mate van zelfvertrouwen ontwikkelen. Hij of zij is zich bewust van zijn of haar sterke kanten en zal die optimaal uitspelen.

Veel borderliners zijn mooie vrouwen, zodat ze in periodes vol zelfvertrouwen hun charmes voluit gaan uitspelen. Het beste voorbeeld hiervan is Marilyn Monroe, waarschijnlijk het bekendste voorbeeld van een borderline-patiënte. Op haar hoogtepunten was Monroe een sexbom die uitgroeide tot het icoon van het Amerika van de jaren 50.

De piekperiodes wat zelfvertrouwen betreft, worden echter ook afgewisseld met periodes dat het zelfvertrouwen door een diep dal gaat. Op de eerste plaats gaat de borderliner zich veronachtzaamd voelen, in die zin dat hij of zij gaat denken dat andere mensen het beter hebben/gelukkiger zijn. Om die idee te staven worden allerlei argumenten aangesleept die uit hun context zijn gerukt. Bij het feit dat ieder mens en ieder gezin wel zijn eigen problemen heeft, wordt niet meer stilgestaan. Eerder wordt de nadruk gelegd op het feit dat familie, vrienden of kennissen veel geld hebben, een luxeuze levensstijl kunnen voeren, mooie kinderen hebben enzovoort. De eigen situatie wordt daarbij als minderwaardig ervaren.

Daarnaast kan de borderliner zichzelf als persoon minderwaardig gaat voelen, bij wijze van spreken onwaardig om geboren te zijn. De eigen vaardigheden of skills worden geminimaliseerd, die van anderen sterk uitvergroot. Problemen ontmoet in het dagdagelijks leven worden buiten alle proporties opgeblazen, met als gevolg dat de borderliner wegzinkt in een diep ongelukkige toestand. Hierbij speelt uiteraard ook mee dat het borderline syndroom vaak gepaard gaat met depressies. De situatie van zich diep ongelukkig voelen kan meerdere dagen duren, alvorens ze weer genormaliseerd raakt.

Ook tegenover de partner wordt aan zelfbeklag gedaan. De borderliner voelt zich op verschillende vlakken onheus behandeld. Zo kan in sommige gevallen de partner van profitariaat worden beschuldigd, zonder dat daar uiteraard (voldoende) aanleiding toe is. Als gevolg van een instabiel zelfbeeld zal de borderliner zichzelf de grond in praten.

Uiteindelijk komt het er op aan om tot een evenwichtige toestand te komen. De medische begeleiding zal ook in die richting werken, zonder dat evenwel 100% kans op succes kan gegarandeerd worden. Borderline wordt nu eenmaal gekenmerkt door diepe dalen en hoge pieken. 

Hoopgevend is evenwel dat naarmate de jaren verstrijken die pieken minder hoog en de dalen minder diep gaan worden. Borderline heeft de neiging om met de jaren te verzwakken, zonder dat de symptomen evenwel volledig zullen verdwijnen. Mits een goede medische begeleiding kan de situatie echter leefbaar worden gemaakt, waarbij echter voorbehoud dient te worden gemaakt voor het opduiken van tijdelijke inzinkingen.

Syndicatie