Border line ontwikkelt zich volledig in leeftijd tussen 18 en 25 jaar

Border line ontwikkelt zich volledig in leeftijd tussen 18 en 25 jaar

2% van de mensen lijden aan border line

We hebben het al vaker gezegd en zullen het blijven herhalen. Een nauwkeurige specificatie van de border line aandoening is onmogelijk, eigenlijk betreft het hier een verzamelnaam van een aantal aandoeningen die onder de noemer gedragsstoornis kunnen worden ondergebracht.

De eerste signalen die kunnen wijzen op border line duiken meestal in de late kindertijd of in de vroege puberteit op. Een jongen of een meisje (de ziekte komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen) zal zich enigszins eigenaardig gedragen. Ook hier heeft het weinig zin om een algemene opsomming van symptomen te geven, die verschillen eveneens van persoon tot persoon. Familie en vrienden zullen echter al snel in de gaten hebben dat er ‘iets’ aan de hand is.

Eén van de kenmerken van border line is het risico op zelfmoord. De patiënten kunnen het leven niet aan en zullen bij wijze van spreken schreeuwen om te mogen doodgaan. In sommige gevallen worden er daadwerkelijk zelfmoordpogingen ondernomen, al dan niet met succes. Het risico op zelfmoord ligt het hoogst op jeugdige leeftijd, de kansen er op nemen af naarmate de persoon in kwestie ouder wordt.

Border line ontwikkelt zich volledig in leeftijd tussen 18 en 25 jaar, vanaf die leeftijd kunnen de symptomen van de aandoening zich in volle hevigheid manifesteren. Op volwassen leeftijd kenmerkt ze zich door heftige emoties, impulsief gedrag en onstabiele relaties. De emoties zijn vaak ongecontroleerd en gaan gepaard met een panische verlatingsangst. Vaak lijdt dit tot verlies van werk, borders liners zullen vaker dan andere mensen van baan verwisselen.

Ook huwelijken lopen vaak spaak, onder andere omdat de partner helemaal niet begrijpt wat er aan de hand is. School kan eveneens een probleem vormen, veel borders liners stoppen vroegtijdig met het volgen van onderwijs. 2% van de mensen lijden aan border line, zodat de omvang van het probleem zeker niet onderschat mag worden. Voor familie en vrienden vergt het een hele aanpassing om om te gaan met iemand die aan een persoonlijkheidsstoorns lijdt.

Syndicatie