Snelle stemmingswisselingen zijn opvallend symptoom voor border line

Snelle stemmingswisselingen zijn opvallend symptoom voor border line

Borders liners kunnen van het ene moment op het andere anders gaan reageren

Border line is een psychische aandoening die op de eerste plaats gekenmerkt wordt door het zich bewegen op de grens met het ontoerekeningsvatbare. Af en toe wordt die grens overschreden, met alle gevolgen van dien. De omgeving durft border liners wel eens als ‘gek’ bestempelen, maar dat is duidelijk de waarheid geweld aandoen. Uiteindelijk zal de border liner toch weer opnieuw met beide voeten op de grond belanden.

Het onderliggend probleem bij borders liners is vaak een soort van minderwaardigheidsgevoel. Wie lijdt aan deze aandoening, zal vaak zichzelf proberen te bewijzen door zijn of haar gedrag. Uiteindelijk kan die drang zich vertalen in roekeloos gedrag (bijvoorbeeld aan grote snelheid met de wagen rijden), automutilatie enzovoort.

Een ander kenmerk van border line is het doen van gewaagde uitspraken die vaak aanleiding geven tot heftige discussies. Dergelijke uitspraken zijn vaak recht op de man of de vrouw gericht, waarbij op geen enkel manier een blad voor de mond wordt genomen. In normale omstandigheden – dus wanneer hij of zij niet ‘over de grens’ is - zou de border liner deze uitspraken nooit doen.

Snelle stemmingswisselingen zijn echter het meest opvallend symptoom voor border line. Het ene moment is alles in orde, het volgende moment deugt de wereld niet meer. Op het eerste gezicht is er geen enkele katalysator voor deze stemmingswisselingen, zo komen er zonder duidelijke aanleiding. De medische wetenschap is er tot dusver niet achter geraakt waarom de stemming in zo’n angstwekkend snel tempo kan omslaan.

Borders liners kunnen dus van het ene moment op het andere anders gaan reageren en dat vraagt voor de omgeving wel enige aanpassing. Vooral in een relatie zal de partner rekening moeten houden met deze stemmingswisselingen, wat inhoudt dat hij of zij op dergelijke momenten de nodige afstand zal moeten bewaren. Vaak is dat makkelijker gezegd dan gedaan, maar mits enige inzicht in de situatie zal die aanpassing uiteindelijk wel lukken.

Syndicatie