Mannelijke vorm van border line leidt vaak tot gevaarlijk en/of crimineel gedrag

Mannelijke vorm van border line leidt vaak tot gevaarlijk en/of crimineel gedrag

Mannelijke borders liners gaan zich vaak te buiten aan drank en drugs

De discussie over de term border line woedt nog steeds in volle hevigheid. Volgens sommige medische wetenschappers mag de term niet worden gebruikt omdat de vlag een te brede lading dekt. Die lading zou betrekking hebben op een aantal persoonlijkheidsstoornissen die beter niet onder één noemer worden ondergebracht.

Feit is in ieder geval dat er niet zoiets als dé border liner bestaat. Border line patiënten beantwoorden aan een aantal symptomen, bij het stellen van de diagnose wordt uitgegaan van een lijst met een aantal kenmerken. Wanneer iemand aan een aantal van deze kenmerken voldoet, wordt de term uit de schuif getrokken.

Bovendien kan er in veel gevallen ook een onderscheid worden gemaakt tussen mannelijke en vrouwelijke border line patiënten. Bij mannelijke border liners wordt ook vaak de term antisociale persoonlijkheidsstoornis gebruikt, met als kenmerken asociaal en impulsief gedrag. Maar daar stopt het in de meeste gevallen niet mee.

De mannelijke vorm van border line leidt vaak tot gevaarlijk en/of crimineel gedrag. De patiënt is namelijk niet bereid zich aan de regels of aan de gemaakte afspraken te houden. Dat betekent dat hij wetten gaat overtreden en zodoende met het gerecht in aanmerking gaat komen. In heel wat gevallen zijn gevangenen mensen met een antisociale persoonlijkheidsstoornis.

Mannelijke borders liners gaan zich bovendien vaak te buiten aan drank en drugs, iets wat ze overigens met hun vrouwelijke collega’s gemeen hebben. Overvloedig gebruik van drank en drugs kan het gevaarlijk en/of crimineel gedrag nog eens extra stimuleren.

Syndicatie