Behandeling van border line is niet makkelijk en kan jaren duren

Behandeling van border line is niet makkelijk en kan jaren duren

Symptomen van border line kunnen regelmatig terugkeren

Ongeveer 2% van de bevolking vertoont symptomen die onder border line gerangschikt worden. Tegenwoordig geldt dat deze vlag een zeer brede lading dekt, waarbij de meeste gevallen als een vorm van persoonlijkheidsstoornis mogen worden beschouwd. Ieder geval is echter anders, er valt moeilijk een gemeenschappelijke noemer aan te brengen waaronder alle individuele gevallen ondergebracht kunnen worden.

De medische wetenschap weet nog niet wat de oorzaak van border line is. Persoonlijkheidsstoornissen hebben mogelijk een genetische factor, maar die alleen volstaat niet om de aandoening te verklaren. Waarschijnlijk spelen ook gebeurtenisen in het privé-leven een rol, onder andere opgelopen trauma’s in de vroege jeugd.

Daarnaast spelen waarschijnlijk ook problemen met chemicaliën in de hersenen een rol, meer bepaald met chemicaliën die de stemmingen helpen controleren. Hoe dit juist in zijn werk gaat, is nog steeds een raadsel. In dat verband is het frappant dat border line en andere persoonlijkheidsstoornissen familiaal gebonden lijken. Zo speelt inderdaad de genetische factor opnieuw een rol in het verhaal.

Behandeling van border line is niet makkelijk en kan jaren duren, er is vaak namelijk sprake van een veelheid van factoren. Een duidelijke risicogroep zijn mensen die als kind een trauma opliepen en vervolgens problemen ondervonden met angst, stress enzovoort. Het is bovendien niet helemaal duidelijk of depressie dan wel een oorzaak of een gevolg van een persoonlijkheidsstoornis is.  

Symptomen van border line kunnen regelmatig terugkeren, opnieuw omdat de behandeling niet zo makkelijk is. Een goede relatie met een therapeut kan helpen, maar hier wringt precies het schoentje. Het blijkt in de praktijk niet zo makkelijk om een dergelijke relatie tussen patiënt en therapeut op te bouwen. 

 

Syndicatie