Kervel en peterselie kunnen als geheime middelen worden ingezet in de strijd tegen allergieën

Kervel en peterselie kunnen als geheime middelen worden ingezet in de strijd tegen allergieën

Eet nooit te veel peterselie, want deze groente doet u urineren

De medische wetenschap is er nog niet helemaal uit, maar er zijn sterke aanwijzigingen dat kervel en peterselie een sterkere medische bijwerking hebben dan over het algemeen wordt aangenomen. Met name Michael Castleman, auteur van de The New Healing Herbs, is erg enthousiast over de werking van beide groenten. Kervel en peterselie kunnen naar zijn mening als geheime middelen worden ingezet in de strijd tegen allergieën.

Beiden zouden namelijk de afscheiding van histamine verhinderen, een stof die verantwoordelijk wordt geacht voor het uitlokken van allergische reactie. Eet nooit te veel peterselie, want deze groente doet u overvloedig urineren. Vanwege het vochtafdrijvend effect neemt u beter contact op met uw dokter alvorens grote hoeveelheden peterselie te eten. Overdaad schaadt dus vreemd genoeg ook in het geval van peterselie.

Steeds meer mensen hebben last van allergieën. Die duiken meestal in de lente op, onder andere als gevolg van het opduiken van de pollen bij de eerste warme dagen. Mensen die last hebben van allergieën zien de eerste warme dagen altijd met een zekere spanning tegemoet. Hoe groot zullen de problemen dit jaar zijn? Vaak hebben we de indruk dat allergieën jaar na jaar erger worden.

Dat zou te maken kunnen hebben met de opwarming van de aarde. Hogere temperaturen hebben er toe geleid dat pollen vroeger en vroeger opduiken, zodat het allergieseizoen toeneemt. Anderzijds heeft de aanwezigheid van meer koolstofdioxide in de atmosfeer geleid tot krachtigere pollen. Of met andere woorden: we durven te voorspellen dat in de toekomst steeds meer mensen last van allergieën zullen hebben.