Het leren van een nieuwe taal kan onze hersenen helpen versterken

Het leren van een nieuwe taal kan onze hersenen helpen versterken

Taalstudie tilt cognitieve functies op tot een nieuw niveau

Met het ouder worden vermindert de cognitieve capaciteit van ons brein. Jammer maar helaas, hiertegen valt weinig te doen. Het verlies aan capaciteit heeft alles te maken met een natuurlijk verouderingsproces waar, willen of niet, helaas niemand aan kan ontsnappen. De veroudering stoppen of afremmen gaat helaas (nog) niet, maar we wel kunnen we  het proces van de afnam vertragen.

Een aantal activiteiten die onze hersenen aan het werk zetten kunnen daarbij helpen. Maar overigens hoeven we ons verder geen illusies te maken: deze activiteiten zullen het opduiken van bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer niet kunnen voorkomen. Tot op heden is voor deze gevreesde (denk maar aan dementie!) kwaal nog geen remedie gevonden en het ziet er ook niet naar uit dat dit snel zal gebeuren. Maar mogelijk is er toch een straaltje hoop dat taalstudie een positief effect op Alzheimer kan hebben.

Maar welke hulpmiddelen staan ter onzer beschikking om de werking van de hersenen te versterken? Het leren van een nieuwe taal kan onze hersenen inderdaad helpen versterken. Taalstudie tilt onze cognitieve functies op tot een nieuw niveau, maar is op velerlei gebieden meer dan welkom. We versterken namelijk onze persoonlijke bagage, iets wat altijd en in alle omstandigheden welkom is.

Het belangrijkste voordeel van het leren van een taal is echter dat verlies van geheugen kan voorkomen, uitgesteld of zelfs teruggedraaid worden. Het leren van een taal helpt het onthouden, herkennen en verstaan van woorden en is in die zin een belangrijk wapen tegen geheugenverlies. Voelt u zichzelf te oud om een nieuwe taal te leren? Dat hoeft geenszins het geval te zijn: u bent nooit te oud om een taal te leren.

Syndicatie