Zich geïsoleerd voelen is groot probleem voor patiënten die aan Alzheimer lijden

Zich geïsoleerd voelen is groot probleem voor patiënten die aan Alzheimer lijden

Wie lijdt aan Alzheimer, voelt zich uiteindelijk afgesloten van familie, vrienden enzovoort

Elk jaar publiceert Alzheimer’s Disease International het World Alzheimer Report, waarbij wordt ingegaan op de laatste nieuwe wetenschappelijke evoluties rond Alzheimer, dat nog altijd de meest voorkomende vorm van dementie is. De internationale organisatie met als hoofdzetel in Londen bespreekt in haar rapport onder andere de meest recente wetenschappelijke studies die rond de aandoening zijn verschenen.

Naar de World Alzheimer Reports wordt altijd met meer dan gewone belangstelling uitgekeken, want de aandoening komt steeds vaker voor. Volgens de officiële cijfers lijden wereldwijd 36 miljoen mensen aan de ziekte van Alzheimer, aantal dat echter zou kunnen oplopen tot 115 miljoen dollar tegen 2050. Er worden in de strijd tegen de aandoening dan ook kosten noch moeite gespaard.

De wereldwijde kostprijs van Alzheimer wordt op meer dan 600 miljard dollar geraamd. Beth Kallmyer, vice president Constituent Services aan de Alzheimer’s Association in Chicago, is van mening dat in veel gevallen te weinig aandacht wordt besteed aan bepaalde facetten van de aandoening.

Zich geïsoleerd voelen is bijvoorbeeld een groot probleem voor patiënten die aan Alzheimer lijden, maar de medische wetenschap houdt daar volgens het World Alzheimer Report nog altijd te weinig rekening mee. Anderzijds dient te worden opgemerkt dat het uiteraard bijzonder moeilijk is om zich in te leven in de leefwereld van iemand die aan de aandoening lijdt.

Wie lijdt aan Alzheimer, voelt zich uiteindelijk afgesloten van familie, vrienden enzovoort. Hij of zij verliest ook de voeling met het leven van alledag, wat als een groot gemis wordt aangevoeld. Een en ander blijkt uit onderzoek bij mensen die zich in een vroeg stadium van de aandoening bevinden, in een latere fase wordt het steeds moeilijker om gevoelens en indrukken weer te geven.