Hoe omgaan met opflakkeringen bij multiple sclerose?

Een verergering van de symptomen bij multiple sclerose is geen prettige ervaring

Noem
het een opflakkering van de symptomen of een verergering van de ziekte.
Het in hevige mate opduiken van symptomen verbonden aan multiple
sclerose zijn nooit een prettige ervaring. Die verslechtering gebeurt
meestal plots, zonder zichtbare waarschuwing. Het kan zijn dat een
multiple sclerose-patiënt tijdens het lopen plots stijfheid voelt of
dat hij of zij plots alles dubbel gaat zien.

Op zich zeggen
die symptomen nog niet veel, ze zijn typisch voor multiple sclerose.
Het wordt echter zorgwekkend wanneer ze langer dan 24 uur duren, zonder
dat er voordien last van werd ondervonden. Het (her)opduiken van de
symptomen gebeurt op onregelmatige basis. Het is precies het
onregelmatig karakter er van dat het leven van een multiple
sclerose-patiënt zo moeiijk kan maken.

John Richert, vice
president research en programma's bij de Amerikaanse National Multiple
Sclerosis Society, spreekt over een snelle evolutie van nieuwe
symptomen of een plots verslechtering van oude symptomen, eerder dan
van een uitbreiding van de ziekte multiple sclerose zelf. Ze gebeuren
over een periode van uren of hooguit dagen, waar de trage progressie
van de multiple sclerose-symptomen meestal maanden of jaren vergt.

Wat
is de oorzaak van de symptomen wanneer iemand met multiple sclerose
zo'n heropflakkering krijgt? Zo'n ervaring betekent dat er nieuwe
kwetsuren zijn gevormd in de bron of dat de ruggengraat de emissie van
signalen blokkeert. Op de keper beschouwd mag het opduiken van
dergelijke signalen als een heropflakkering van multiple sclerose
worden beschouwd.

Patricia Coyle, professor neurologie aan de
the State University of New York en directeur van het Stony Brook
Comprehensive MS Center, merkt op dat niet alle symptomen onmiddellijk
geweten moeten worden aan nieuwe kwetsuren als gevolg van multiple
sclerose. Vermoeidheid geldt volgens Coyle niet als een symptoom van de
heropflakkering van de multiple sclerose-signalen, extreme vermoeidheid
gekoppeld aan het opduiken van andere neurologische signalen geldt wel
als dusdanig.

Overigens is het opletten geblazen voor valse
signalen. Sommige signalen die wijzen in de richting van een
verslechtering van de multiple sclerose-symptomen moeten niet
noodzakelijk als dusdanig beschouwd worden. Een infectie of koorts kan
een tijdelijk symptoom zijn en hoeft niet met multiple sclerose te
worden geassocieerd. Griep kan bij multiple sclerose-patiënten
bijvoorbeeld gepaard gaan met tijdelijke problemen die voor verwarrring
kunnen zorgen.

Gaat het wel degelijk op een heropflakkering
van multiple sclerose-symptomen, dan is het goede nieuws dat deze wel
degelijk kan worden behandeld. Veel dokters doen dat door het
voorschrijven van een hoge dosis steroïden, die meestal gedurende drie
tot vijf dagen via een infusie worden gegeven. Door deze infusie zouden
de symptomen moeten verdwijnen. Ook mondelinge inname van deze
steroïden kan verlichting bieden.

Syndicatie