Multiple Sclerose: stress management kan belangrijk zijn

Een aandoening als multiple sclerose (MS) kan tot stressvolle situaties lijden, waarbij multiple sclerose (MS)-patiënten vooral gevoelig zijn voor depressies

Een aandoening als multiple sclerose (MS) kan tot stressvolle situaties lijden, waarbij multiple sclerose (MS)-patiënten vooral gevoelig zijn voor depressies. Stress management kan daarom belangrijk zijn voor multiple sclerose (MS)-patiënten. Leven met een chronische ziekte is namelijk geen pretje, het gaat logischerwijs gepaard met gevoelens van angst, hopeloosheid en wanhoop.

Hoe kunnen multiple sclerose (MS)-patiënten leren omgaan met stress? Op de eerste plaats is het belangrijk dat wordt toegegeven dat de stress te veel wordt. Pas wanneer die toegeving wordt gedaan, kan naar een oplossing worden gezocht. Het komt er voor multiple sclerose (MS)-patiënten dus op aan om stress-situaties te (h)erkennen. Maar hoe worden dergelijke situaties (h)erkend?

Hoe kunnen multiple sclerose (MS)-patiënten stresssignalen herkennen? Dit zijn enkele kenmerken, waarbij een onderscheid dient te worden gemaakt tussen fysische, emotionele en gedragskenmerken:

Emotionele kenmerken komen onder andere neer op angst, de onmogelijkheid om tot concentratie te komen, onnodige zorgen, droefheid en voortdurende stemmingswisselingen.

Fysische kenmerken zijn een voorovergebogen houding, zweterige handpalmen, chronische vermoeidheid en gewichtstoename of -verlies.

Qua gedrag zijn er heel wat signalen die op stress kunnen wijzen. We sommen voor de vuist op: overreageren, impulsief reageren, gebruik van alcohol of drugs, het zich terugtrekken uit relaties enzovoort.

Hoe kunnen multiple sclerose (MS)-patiënten de stress reduceren?

Het komt er in ieder geval op aan om een positieve ingesteldheid te bewaren
Accepteer dat er dingen zijn waarop je geen greep hebt, waaronder aandoeningen als MS
Gedraag u assertief, niet agressief. Wees krachtig in gevoelens, meningen en opinies, vermijd angst, passieve houding, defensieve ingesteldheid enzovoort (dit is uiteraard makkelijker gezegd dan gedaan)
Vergeet niet om regelmatig oefeningen te doen. Lichamen van multiple sclerose (MS)-patiënten kunnen stress beter aan wanneer ze regelmatig fitnessen. Vergeet echter niet om eerst met de dokter te praten alvorens een lichaamsbeweging op te starten
Zorg dat uw voeding uitgebalanceerd is.
Het lichaam van multiple sclerose (MS)-patiënten moet voldoende uitgerust zijn om stressvolle gebeurtenissen de baas te kunnen, vergeet dus niet om tijdig te gaan rusten
Val niet terug op alcohol en/of drugs om stress te bestrijden

Syndicatie