Opstoten bij multiple sclerose worden erger naarmate de jaren verstrijken

Ernstige opflakkeringen kunnen gepaard gaan met vervelende nevenverschijnselen

Het
vervelende aan multiple sclerose is dat de voorspelbaarheid bij deze
aandoening vrijwel nihil is. Het is algemeen bekend dat multiple
sclerose in fasen verloopt, waarbij deze fasen in sommige gevallen
jarenlang kunnen aanslepen. Anderzijds kunnen multiple
sclerose-patiënten ook plots snel achteruit gaan, zonder dat daar een
duidelijke aanleiding voor is. Daarom is het raadzaam om de
ontwikkelingen bij een aandoening als multiple sclerose goed in de
gaten te houden.

Een andere hinderpaal is het plots opduiken
van opstoten of opflakkeringen. Dat zijn korte of langere periodes
waarin de ziekte ernstiger wordt. Die periodes worden erger en duren
langer in een latere fase van multiple sclerose. In de eerste jaren van
de ziekte is er meestal sprake van mildere opflakkeringen, waarbij het
herstel nooit lang op zich laat wachten. Bij ernstigere opflakkeringen,
die bijvoorbeeld gepaard gaan met spierzwakte of verlies van de
controle over de blaas, laat herstel meestal langer op zich wachten.

Patricia
Coyle, professor neurologie aan de the State University of New York en
directeur van het Stony Brook Comprehensive MS Center, heeft heel wat
onderzoek aan deze opflakkeringen bij multiple sclerose-patiënten. Het
is haar vooral opgevallen dat het karakter er van zeer onregelmatig is.
Sommige multiple sclerose-patiënten herstellen vrij snel, bij anderen
kan het herstel redelijk lang op zich laten wachten.

Deze
opflakkeringen worden meestal behandeld met steroïden, maar in sommige
gevallen helpen die niet altijd. Het verwisselen van plasma of het
intreveneus toedienen van immunoglobuline kan in dat geval wel een
oplossing aanreiken. Coyle is van mening dat elke vorm van behandeling
eerst grondig met de behandelende dokter moet worden doorgenomen.

Algemeen
mogen deze opflakkeringen bij multiple sclerose volgens Coyle niet
langer dan drie maanden duren. Herstel er van kan echter een jaar
duren, in sommige gevallen zelfs meer. Verdwijnen de symptomen van de
opflakkering na een jaar niet, dan zijn ze waarschijnlijk van blijvende
aard. Ze maken dan deel uit van de stapsgewijze verslechtering van de
multiple sclerose-aandoening.

Ellen Sue Stern, auteur van
Words of Inspiration for People with MS, gaf nog enkele andere tips
voor het omgaan het opflakkeringen bij multiple sclerose. Zelf multiple
sclerose-patiënte zijnde, geeft ze het advies om het lichaam goed in de
gaten te houden. Elke verdachte verandering moet onmiddellijk aan de
dokter worden gemeld. Op die manier wordt een multiple sclerose-patiënt
niet bij verrassing genomen.

Stern adviseert verder om
stress-situaties in de mate van het mogelijke te vermijden en om een zo
goed mogelijke nachtrust na te streven. Geneesmiddelen zijn in geval
van multiple sclerose niet de enige hulpmiddelen, het komt er ook op
aan om zichzelf zo goed mogelijk te verzorgen.

Syndicatie