Wanneer mogen we de grote doorbraak in onderzoek naar Multiple Sclerose verwachten?

Wanneer mogen we de grote doorbraak in onderzoek naar Multiple Sclerose verwachten?

Inspanningen worden nog verder opgedreven

Wanneer mogen we de grote doorbraak in onderzoek naar Multiple Sclerose verwachten? Wanneer u het ons vraagt, zal die niet zo heel lang meer op zich laten wachten. In ieder geval worden de inspanningen voor een behandeling van deze gevaarlijke ziekte stelselmatig opgedreven. Zowel in binnen- als in buitenland zijn onderzoekers naarstig op zoek naar een middel om MS te stoppen en om MS-patiënten te genezen. De grote doorbraak zou er natuurlijk komen wanneer het recept wordt gevonden om Multiple Sclerose te helpen voorkomen.

In november 2015 werd het Kleinewietfeld Lab, VIB/UHasselt officieel geopend. Deze onderzoeksgroep staat onder leiding van prof. Markus Kleinewietfeld. Kleinewietfeld, werd via een internationale selectie aangetrokken om zijn MS-onderzoek verder uit te bouwen binnen de muren van VIB, het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, en de Universiteit Hasselt waar hij ook als professor werd aangesteld.

Het labo wordt gehuisvest in het Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED) van de UHasselt en is de eerste VIB-groep aan deze universiteit. Markus Kleinewietfeld (VIB/UHasselt): “De dubbele benoeming bij VIB en UHasselt schept een excellente context voor mijn onderzoek. Het combineert immers een voortreffelijke wetenschappelijke en klinische omgeving in het onderzoek naar MS en auto-immuniteit binnen Biomed/UHasselt met de sterke concentratie van immunologische kennis, basis- en translationeel onderzoek, en de toegang tot de nieuwste technologieën en expertise bij VIB. Mijn groep kan een perfect addendum zijn aan het bestaande onderzoek in UHasselt en VIB en kan vele raakvlakken voor samenwerkingen en nieuwe projecten bieden.”

Investeren in innovatie om de regio te versterken Het verder uitbouwen van het MS-onderzoek in Hasselt kadert binnen het SALK-programma (strategisch actieplan Limburg in het Kwadraat) dat de Vlaamse Regering opstartte naar aanleiding van de sluiting van Ford Genk. De versterking van de Hasseltse onderzoekscluster zal op termijn leiden tot nieuwe patenten, spin-offs die het biotechlandschap in Vlaanderen en Limburg zullen versterken.

Syndicatie