Nieuw onderzoek toont twee soorten multiple sclerose (MS) aan

Nieuw onderzoek toont twee soorten multiple sclerose (MS) aan

Eenvoudige bloedtest kan onderscheid tussen twee vormen van multiple sclerose (MS) maken

Uit een recente Amerikaanse studie blijkt dat er twee belangrijke soorten multiple sclerose (MS) bestaan die duidelijk van elkaar onderscheiden moeten worden. Een eenvoudige bloedtest kan het onderscheid tussen beide twee vormen van multiple sclerose (MS) maken. Op zich is het al een opvallende vaststelling dat er twee verschillende vormen bestaan. Nog opmerkelijker is echter dat beide vormen verschillend moet worden behandeld.

Eén vorm van multiple sclerose (MS) reageert gunstig op een behandeling met beta interferon, wat algemeen wordt beschouwd als de beste vorm van behandeling voor deze aandoening. De andere vorm reageert echter niet op beta interferon en deze behandeling kan de symptomen zelfs nog doen verergeren. Tot deze conclusie kwam een team onderzoekers van Stanford University onder leiding van Lawrence Steinman.

Volgens Steinman zal in de toekomst een bloedtest moeten uitmaken of iemand met multiple sclerose (MS) al dan niet gebaat is bij een behandeling met beta interferon. Hij acht het niet onmogelijk dat ongeveer 25% van de patiënten thuishoort in de groep die negatief reageert op de traditionele behandeling voor multiple sclerose (MS) patiënten. Anderzijds is er het goede nieuws dat voor de patiënten die wel positief reageren op beta interferon de studie suggereert dat het geneesmiddel beter werkt dan aanvankelijk was gedacht.

Tot dusver werden de resultaten van de behandeling voor beide vormen van multiple sclerose (MS) samengeteld. Daardoor werd het totaalbeeld verstoord, aangezien een deel van de patiënten negatief reageerde op een behandeling met beta interferon. Steinman gaat zijn onderzoek nu focussen op de mogelijkheid dat de twee vormen van multiple sclerose (MS) ook afwijkend reageren op andere geneesmiddelen.

Patricia O'Looney, vice president biomedisch research aan de National MS Society, is van mening dat de studie kan helpen om enkele mysteries rond multiple sclerose (MS) op te lossen. Ondanks alle onderzoek dat tot dusver werd gedaan, blijven er namelijk nog heel wat vraagtekens rond multiple sclerose (MS) hangen. Zo uit de ziekte zich in alle gevallen ander, terwijl de patiënten ook vaak anders reageren op de behandeling. De vraag moet volgens O'Looney worden gesteld waarom dat zo is. Minstens even belangrijk is volgens haar om te weten waarom zoveel multiple sclerose (MS) patiënten niet goed reageren op beta interferon.

Syndicatie