Hogebloeddrukbestrijder Lisinopril ook werkzaam bij bestrijding multiple sclerose (MS)

Bloeddrukbestrijder Lisinopril helpt verlamming bij multiple sclerose (MS) bestrijden zonder immuniteitssysteem aan te tasten

Hogebloeddrukbestrijder Lisinopril heeft ook een werkzaam effect bij de bestrijding van multiple sclerose (MS), zo blijkt uit een recente studie. Lisinopril helpt namelijk de verlammingsverschijnselen verbonden aan multiple sclerosis (MS) te bestrijden, dit zonder het immuniteitssysteem aan te tasten.

Bloeddrukbestrijder Lisinopril blokkeerde bij muizen in het laboratorium de ontwikkeling van multiple sclerosis (MS). Wanneer het medicijn werd gegeven aan muizen met alle kenmerken van multiple sclerosis (MS), verbeterden de verlammingssymptomen zonder dat hieraan vervelende neveneffecten verbonden werden.

Multiple sclerose (MS) is een aandoening die stelselmatig het immuniteitssysteem van het lichaam aantast, dat slecht doet functioneren en in het ergste geval kan leiden tot verlamming of dood. Multiple sclerose (MS) valt moeilijk te behandelen zonder de normale werking van het immuniteitssysteem te hinderen. Uiteraard is het niet zo vanzelfsprekend om een band te ontdekken tussen multiple sclerose (MS) en hoge bloeddruk.

Onderzoeker Lawrence Steinman van de Stanford University is van mening dat er tussen multiple sclerose en hoge bloeddruk wel degelijke verwantschapbanden zijn. Meer bepaald is in beide gevallen sprake van ontstekingsprocessen, zodat het niet helemaal onlogisch is  dat Lisinopril in beide gevallen een werkzaam effect heeft. Uiteraard moeten de uitslagen van de studie nog worden bevestigd. Wanneer die bevestiging inderdaad volgt, staat niet een voorschrijven van Lisinopril op grotere schaal in de weg. Het medicijn biedt namelijk de mogelijkheid om multiple sclerose (MS) op een goedkope manier te bestrijden.

De uitslagen van de studie werden gepubliceerd in The Proceedings of the National Academy of Sciences. Er werd met name in onderzocht hoe Lisinopril bij muizen ingreep op de ontwikkeling van hersenkwetsuren vergelijkbaar met deze die worden gevonden in mensen met multiple sclerose (MS) nadat deze een behandeling gekregen hadden.  De muizen, die een injectie toegediend kregen die multiple sclerose (MS) uitlokt, kregen een even grote dosis van het geneesmiddel toegediend als mensen die aan hoge bloeddruk leden. Muizen die voor de injectie met Lisinopril behandeld werden, ontwikkelden niet de verlamming die aan multiple sclerose (MS) gerelateerd wordt. Muizen die na de injectie het medicijn kregen, zagen de verlammingssymptomen verbonden aan multiple sclerose (MS) verbeteren.

Syndicatie