Middel tegen multiple sclerose kan vervelende bijwerkingen hebben

Middel tegen multiple sclerose kan vervelende bijwerkingen hebben

Tysabri van Biogen Idec, voor de behandeling van multiple sclerose, kan het immuniviteitssysteem verzwakken

Sommige medicijnen hebben onverwachte bijwerkingen, die bovendien vaak pas na verloop van tijd naar boven komen. Volgens een recente studie zou een geneesmiddel gebruikt in de strijd tegen multiple sclerose vervelende neveneffecten hebben. Tysabri van Biogen Idec zou onder bepaalde omstandigheden het immuniviteitssysteem verzwakken.

Daardoor zouden patiënten die lijden aan multiple sclerose kwetsbaarder worden voor een bepaald virus. Het resultaat kan een hersenstoornis zijn die met haar wetenschappelijke benaming progressieve multifocale leukoencephalopathie of PML wordt genoemd. Deze stoornis treedt op wanneer het virus het immuniviteitssysteem verschalkt, muteert en vervolgens binnendringt in de hersenen.

Researchers onder leiding van Igor Koralnik, neuroloog aan de Harvard Medical School, ontdekten dat multiple sclerose patiënten die Tysabri gebruikten het gehalte van het PML-virus in het bloed zagen toenemen. De resultaten van hun rapport verschenen in de vorm van een uitgebreide studie in het New England Journal of Medicine.

Tysabri’s link met PML deed de U.S. Food and Drug Administration de verkopen van het medicijn al in 2005 stopzetten. Dat leidde echter tot een storm van protesten bij multiple sclerose patiënten. Die kregen uiteindelijk het gelijk aan hun kant, met als gevolg dat multiple sclerose patiënten inderdaad Tysabri opnieuw mochten gebruiken. Het nieuwe onderzoek toont weliswaar aan waarom het geneesmiddel multiple sclerose patiënten gevoeliger maakt voor het PML-virus, maar geeft niet aan welke groep multiple sclerose patiënten het grootste risico loopt.

Eugene Major, de auteur van het artikel en mede-onderzoeker, stipt dan ook aan dat er meer onderzoek nodig is. Volgens Major mag de aanwezigheid van het virus in de urine van multiple sclerose patiënten niet als een duidelijke link worden beschouwd. 
Major, die ook researcher is aan het National Institutes of Health in Bethesda in de Amerikaanse staat Maryland, wil nu gaan uitzoeken waarom wie kans loopt om het PML-virus te ontwikkelen. Duidelijk is in ieder geval dat de risico’s bij multiple sclerose patiënten van geval tot geval verschillen.

Volgens een woordvoerder van Biogen Idec hebben tot dusver 11 multiple sclerose patiënten die Tysabri namen voor de behandeling van multiple sclerosis de diagnose te horen gekregen dat ze besmet waren met het PML-virus. Die 11 zijn er gekomen nadat het geneesmiddel opnieuw werd toegelaten op de Amerikaanse markt. In 2005 kwam het verbod op de verkoop er na de vaststelling van drie van dergelijke gevallen bij multiple sclerose patiënten. Volgens de bijsluiter bij het medicijn is de kans op het ontwikkelen van het PML-virus maar 1 op 1000. 

Tysabri belet dat de zogenaamde T-cellen, een soort van immuniviteitscel, doorstoot naar de hersenen waar ze verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van multiple sclerose. Uit het onderzoek zou echter blijken dat die T-cellen eveneens belangrijk zijn in het voorkomen van een PML-infectie.
 

Syndicatie