Wat zijn de eerste signalen die wijzen op multiple sclerose (MS)?

Stellen van de diagnose multiple sclerose (MS) is niet altijd even makkelijk, symptomen of signalen kunnen verwarrend zijn

Het is verstandig om bij de eerste signalen die wijzen op multiple sclerose (MS) meteen medische hulp te zoeken. Probleem is wel dat de signalen die kunnen (met de nadruk op ‘kunnen') wijzen op multiple sclerose (MS) zelden of nooit eensluidend zijn. Niet-medisch geschoolden zullen de signalen die wijzen op multiple sclerose (MS) in veel gevallen dus niet herkennen. Daarom is het zaak om ook in geval van twijfels zo snel mogelijk medisch advies in te winnen. De uiteindelijke diagnose zal toch door een geschoold iemand gesteld moeten worden.

Veiligheidshalve kan de dokter ook maar best verwittigd worden wanneer er signalen opduiken die niet meteen op multiple sclerose (MS) wijzen, maar die toch zorgwekkend zijn. Vaak is er meer aan de hand dan de persoon in kwestie zelf zal denken. Wat zijn mogelijke signalen die in de richting van multiple sclerose (MS) kunnen wijzen?

Op de eerste plaats veranderingen in het gezichtsvermogen, met onder andere pijnlijke oogbewegingen. Deze kunnen wijzen op optische neuritis, één van de meest algemeen voorkomende vroege signalen van multiple sclerose (MS). Wie kan met corticosteroiden kan behandeld worden kort na de diagnose van optische neuritis, kan mogelijk de richting die de aandoening uitgaat nog doen veranderen.

Veranderingen in de persoonlijkheid, het plots verlies van kracht in armen of benen, moeilijke ademhaling enzovoort zijn allemaal signalen die kunnen wijzen op multiple sclerose (MS). Aarzel niet en doe meteen beroep op een dokter. Deze symptomen kunnen allen met multiple sclerose (MS) geassocieerd worden, maar eveneens met een beroerte, infectie, chemisch onevenwicht enzovoort.

Uit bovenstaande zal duidelijk blijken dat de diagnose multiple sclerose (MS) alleen door medici of paramedici kan worden gesteld. Wie algemeen voelt dat er iets met zijn lichaam niet in de haak is, doet daarom beter zo snel mogelijk een beroep op een dokter. Deze kan de patiënt mogelijk geruststellen, maar kan anderzijds ook gedwongen worden hem of haar er op te wijzen dat er inderdaad sprake is van multiple sclerose (MS). 

Syndicatie