Oorzaken multiple sclerose zijn nog altijd onbekend

Oorzaken multiple sclerose zijn nog altijd onbekend

Wetenschap heeft verschillende mogelijke oorzaken voor multiple sclerose gevonden, maar nog geen definitieve bewijzen

Wat veroorzaakt multiple sclerose? Het antwoord op die vraag moeten we u helaas schuldig blijven. De wetenschap heeft verschillende mogelijke oorzaken voor multiple sclerose gevonden, maar nog geen definitieve bewijzen. De echte oorzaken multiple sclerose zijn zodoende nog altijd onbekend. Toch zal er waarschijnlijk vroeg of laat een doorbraak gerealiseerd worden. Het onderzoek speelt zich op verschillende fronten af.

Op de eerste plaats zijn er de klimatologische factoren. Er valt in de Verenigde Staten een opvallend verschil vast te stellen tussen het zuiden en het noorden, in het zuiden is multiple sclerose veel minder verspreid dan in het noorden. Mogelijk spelen vitamine D en zonlicht een belangrijke rol als beschermende factoren. Zeker is dat echter niet. Binnen Europa zijn er bijvoorbeeld verschillen die niet op basis van klimatologische factoren verklaard kunnen worden.

Over de band tussen roken en multiple sclerose bestaat er weinig wetenschappelijk bewijs. Roken zou de kansen op multiple sclerose zeker doen toenemen, maar dat zou slechts in beperkte mate het geval zijn. Alleszins zijn er buiten sigaretten andere factoren verantwoordelijk voor multiple sclerose.

De genetische factor mag in het geval van multiple sclerose geenszins worden onderschat. Wanneer één van de twee van een eeneiïge tweeling multiple sclerose ontwikkeld, zal de tweede 20 tot 40% kans hebben om de aandoening eveneens te krijgen. Wie een broer of zuster met multiple sclerose heeft, loopt zelf 3 tot 5% kans om ook de aandoening te krijgen.

Vaccinaties tegen kinderziekten werden gedurende lange tijd nagewezen als één van de factoren die verantwoordelijk waren voor multiple sclerose. Uitgebreid wetenschappelijk onderzoek heeft echter uitgewezen dat er van een band tussen vaccinaties en multiple sclerose geen sprake is.

Waarschijnlijk is multiple sclerose een ziekte van het afweersysteem en kan de aandoening in dezelfde categorie ondergebracht worden als lupus of reumatoïde artritis. Dat betekent dat het lichaam om een of andere reden antilichamen tegen zichzelf gaat vormen en daardoor zichzelf schade toebrengt. In het geval van multiple sclerose wordt die schade toegebracht in de myeline of de beschermlaag rond de zenuwen.

Multiple sclerose wordt meestal vastgesteld wanneer iemand symptomen heeft die in verband met schade aan de spieren is toegebracht. Onder andere verlies van gezichtsvermogen, zwakte en verlies van het gevoel zijn algemene klachten bij multiple sclerose-patiënten.

De ziekte wordt meestal bevestigd onder de scanner, waarbij vooral naar de hersenen en de ruggegraat zal worden gekeken. Ook een punctuur kan bevestiging brengen van multiple sclerose. Vaak wordt echter de diagnose fout gesteld omdat de symptomen die in de richting van multiple sclerose wijzen fout begrepen worden. Vaak zijn die symptomen dan eerder vaag. Bovendien is multiple sclerose duidelijk een ziekte op lange termijn, die gradueel erger wordt. Dit alles bemoeilijkt het stellen van de diagnose.

Syndicatie