Nieuwe pillen voor multiple sclerose (MS) in ontwikkeling

Nieuwe pillen voor multiple sclerose (MS) in ontwikkeling

Eerste orale medicijnen voor multiple sclerose (MS) worden door Novartis AG en Merck KGaA getest

Er zijn nieuwe pillen voor multiple sclerose (MS) in ontwikkeling, het betreft meer bepaald de eerste orale medicijnen voor multiple sclerose (MS) die de risico's op opflakkeringen doen afnemen. De nieuwe geneesmiddelen worden momenteel door Novartis AG en Merck KGaA getest. Indien ze geschikt worden gevonden voor commercialisatie kunnen de nieuwkomers het leven van multiple sclerose (MS) in aanzienlijke mate verlichten.

De beide medicijnen mikken weliswaar op de behandeling van multiple sclerose (MS), maar ze werken op een verschillende manier. Ze reduceren beiden de kansen op een verslechtering van de situatie van de patiënt, terwijl het geneesmiddel van Novartis het meest veelbelovend lijkt. De werking is dus verschillend, hoewel de twee medicijnen beiden op het immuniteitssysteem inwerken. Er zijn echter wel neveneffecten aan verbonden, meer bepaald een toename van de kansen op infecties zoals herpes en gordelroos.

Volgens neuroloogist William Carroll in een commentaar op de studie in het New England Journal of Medicine vormen beide behandelingen een welgekomen aanvulling op de behandelingen die voor multiple sclerose (MS) momenteel al voorradig zijn. In sommige gevallen kon de verslechtering van de ziekte worden afgeremd, in andere gevallen konden opflakkeringen of opstoten van multiple sclerose (MS) voorkomen worden.

Novartis heeft inmiddels al de toestemming aangevraagd voor de commercialisatie van zijn geneesmiddel FTY720 in zowel de Verenigde Staten als in Europa. Ook Merck wil werk maken voor de goedkeuring van zijn multiple sclerose (MS) pil. Er is dus sprake van een soort race tussen beide bedrijven om als eerste op de markt te kunnen komen. Volgens Carroll is het grote voordeel dat beide medicijnen alleszins minstens even goed zijn als de medicijnen die momenteel op de markt zijn voor de behandeling van multiple sclerose (MS).

Succes voor nieuwe medicijnen voor de behandeling van multiple sclerose (MS) zijn meer dan welkom, want een definitieve genezing voor deze aandoening van het centrale zenuwstelsel is nog steeds onmogelijk. De kans bestaat dat de nieuwe geneesmiddelen nieuwe paden kunnen openen om multiple sclerose (MS) op definitieve wijze te behandelen.

Syndicatie