Beroerte: twee verschillende soorten CVA'S (Cerebrovasculair Accident)

Beroerte: twee verschillende soorten CVA'S (Cerebrovasculair Accident)

Verschil tussen gewone beroerte en mini-beroerte

Een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) gebeurt wanneer het bloed in de hersenen of geblokkeerd raakt of zich buiten de aders verspreidt. Zonder het bloed en de zuurstof dat door het bloed wordt vervoerd, gaan delen van de hersenen afsterven. Niet elke soorte beroerte is echter van dezelfde aard: er zijn eigenlijk twee verschillende soorten CVA'S (Cerebrovasculair Accident, de wetenschappelijke
naam van een beroerte).

Wat is het verschil tussen gewone beroerte en mini-beroerte? Een korte ischemische aanval is de wetenschappelijke naam van de mini-beroerte. Deze wordt veroorzaakt door een tijdelijke onderbreking van de bloedtoevoer naar een deel van de hersenen. Ongeveer 8 van de 10 beroerten zijn van dit type, ze komen vooral voor bij oudere mensen.

Een gewone beroerte komt voor wanneer een bloedklonter in de hersenen de bloedtoevoer afremt. De klonter kan terplekke zijn gemaakt, of van elders worden aangevoerd. Als gevolg van de verstopping gaat een ader lekken of spuiten. Zo onstaan er bloedingen in de hersenen zelf of vlakbij de opppervlakte van de hersenen. Deze vorm van beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) is zeldzamer, maar wel dodelijker.

Bij een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) wordt het deel van de hersenen dat beschadigd is buiten werking gesteld. De hersenbeschadiging kan binnen enkele minuten plaatsvinden, zodat het zeer belangrijk is om zo snel mogelijk te handelen. Een snel optreden in geval van beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) kan de schade beperken. Met het oog op een zo groot mogelijke kans op volledig herstel is het belangrijk de symptomen van een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) te herkennen.

Wat zijn de symptomen van een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident)?

Een plotse verlamming in de arm, been of meer specifiek aan één zijde van het lichaam
Nieuwe problemen met lopen of met het bewaren van het evenwicht
Plotse wijzigingen (verslechtering) van het gezichtsverlies
Moeilijk spreken
Het uitkramen van wartaal of het niet verstaan van simpele zinnen
Een verward gevoel
Een plotse zware hoofdpijn, die duidelijk verschilt van andere hoofdpijn die in het verleden werd ervaren

Bij het opduiken van één of meer van deze symptomen is de kans groot op een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident), zodat het zaak is om onmiddellijk de hulpdiensten te verwittigen.

Syndicatie