Kunnen stamcellen schade aangericht door beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) herstellen?

Kunnen stamcellen schade aangericht door beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) herstellen?

Effect van injecties met stamcellen zal over langdurige periode onderzocht worden

Kunnen stamcellen schade aangericht door beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) herstellen? Wanneer het antwoord op deze vraag ‘ja' luidt, is er mogelijk een belangrijke doorbraak op komst in de strijd tegen de gevolgen van een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident). Het effect van injecties met stamcellen zal over een langdurige periode onderzocht worden, waarna een beslissing zal worden genomen over deze therapie.

Een neurochirurg bij het Southern General Hospital in Glasgow is van plan om een gat te boren in de schedel van een patiënt om zo 2 miljoen stamcellen van de ReNeuron Group Plc in de hersenen te injecteren. Het is de bedoeling dat het experiment bij 12 mannen zal doorgevoerd worden. Naargelang van het geval zullen die 2 tot 20 miljoen stamcellen geïnjecteerd krijgen. De stamcellen zijn afkomstig van een geaborteerde 12-weken oude foetus.

Vervolgens zullen de effecten van de ingreep gedurende een periode van twee jaar worden gevolgd, met de bedoeling om te kijken of de stamcellen inderdaad in staat zijn om de gevolgen van een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) te herstellen, zonder meer schade aan te richten. Een aantal experimenten in die richting zijn tot dusver succesvol verlopen. Daardoor is de hoop levendig dat stamcellen kunnen ingezet worden om de gevolgen van een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) te bestrijden.

ReNeuron kreeg van de Britse regering toestelling om de ReN001 lijn van stamcellen te testen bij de behandeling van een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident). Het valt moeilijk te voorspellen of deze stamcellen inderdaad op een effectieve manier ingezet kunnen worden tegen de gevolgen van een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident), maar de prefasen van het onderzoek waren toch alleszins veelbelovend.

Het probleem is dat de risico's bij de behandeling van beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) met stamcellen nog niet bekend zijn. Vallen die mee, dan kunnen stamcellen ook tegen andere aandoeningen ingezet worden. De verwachtingen zijn echter hooggespannen, algemeen wordt aangenomen dat stamcellen op termijn niet alleen tegen een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) maar ook tegen andere aandoeningen kan worden ingezet.

Syndicatie