Vroege behandeling van beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) kan levens redden

Vroege behandeling van beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) kan levens redden

Hoe snellere interventie, hoe kleiner de mogelijke gevolgen van een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident)

In geval van een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) kan er niet snel genoeg worden ingegrepen. Vooral de eerste drie uur kunnen cruciaal zijn voor zowel a) het overleven als b) het herstelproces. Hoe langer wordt gewacht, hoe groter de schade die door de beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) wordt aangericht.

Elk uitstel kan dodelijk zijn. In de eerste uren na het optreden van de beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) kunnen medicijnen de bloedklonters doen oplossen, later wordt dat moeilijker. Dat betekent dat er letterlijk geen minuut mag verloren gaan. Daarom is het uitermate belangrijk dat de symptomen die met een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) gepaard gaan meteen worden herkend.

De American Health Association, een overkoepelende grote gezondheidsorganisatie in de Verenigde Staten, heeft samen met andere gezondheidsgroepen een campagne gelanceerd onder met motto "Give Me 5 for Stroke". Bedoeling is om de Amerikanen opmerkzaam te maken om 5 factoren die in de richting van een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) kunnen wijzen. Deze factoren gelden uiteraard ook voor Europeanen. Roep de hulpdiensten met een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident)- waarschuwing wanneer de volgende symptomen opduiken.

Lopen: kan de patiënt nog op een rechte lijn lopen?
Praten: iemand met een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) heeft vaak grote spraakmoeilijkheden
Lichaam: is één zijde verlamd of stijf?
Gezicht: is dat nog okay of zijn er gezichtsproblemen?
Hoofdpijn: een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) gaat vaak gepaard met schele hoofdpijn

Volgens de American Health Association is het hemeltergend dat mensen die de grootste kans op een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) lopen, vaak het minst op de hoogte zijn van de symptomen die in de richting van zo'n beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) kunnen wijzen. Deze vaststelling geldt eveneens voor Europa. Het kan dus zeker geen kwaad om de publiciteitscampagne rond het voorkomen van een een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) op gang te zetten. Op die manier kunnen veel mensenlevens gespaard worden. Iedereen zou de op de hoogte moeten zijn van de symptomen die met een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) gepaard gaan.

Syndicatie