Welke problemen kan iemand ondervinden na een een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident)?

Welke problemen kan iemand ondervinden na een een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident)?

Fysieke gevolgen van een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) verschillen van soort beroerte

Welke problemen kan iemand ondervinden na een een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident)? De vraag stellen is makkelijk, het antwoord geven een stuk moeilijker. De fysieke gevolgen van een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) verschillen namelijk van het soort beroerte dat iemand heeft meegemaakt. Bovendien is het belangrijk om te weten in welk deel van de hersenen er schade werd aangericht.

Mensen die een een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) achter de rug hebben, worden vaak met de volgende problemen geconfronteerd:

Moeite met spreken en denken. Het kan bijvoorbeeld moeilijk zijn om te verstaan wat er wordt gezegd of om geschreven teksten te lezen. Ook geheugenproblemen kunnen een gevolg zijn. In het ergste geval kan een een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) leiden tot afasie, wat tot communicatieproblemen kan leiden.

Problemen met bewegen en evenwicht zijn heel gewoon na een een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident). Mogelijk zijn onder andere: pijn, verlamming, tintelingen in armen of benen, stijve spieren, spasmen, algemene zwakte enzovoort. Ook het aanvoelen van warmte en koude kan problemen opleveren, evenals slikken, eten, plassen en stoelgang doen enzovoort. De gevolgen van een een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) kunnen op motorisch vlak dus zeer verscheiden van aard zijn.

Opvallend zijn ook de gezichtsproblemen die kunnen opduiken. Het kan bijvoorbeeld een probleem zijn om dingen aan één kant van het lichaam te zien. Bij het omdraaien van het hoofd kan dat deel van het lichaam vreemd genoeg vergeten worden.

Ook de emotionele problemen verbonden aan een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) mogen niet over het hoofd gezien worden. Die kunnen onder andere angst, vrees, droefheid, spijt enzovoort inhouden, zowel bij de overlevers van een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) of bij hun familie en vrienden.

Het probleem is dat een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) delen van de hersenen kunnen beschadigen die verschillende delen van het lichaam controleren. Andere delen van de hersenen kunnen echter de functie van de beschadigde delen overnemen. Na een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) slagen de meeste mensen er in om een groot deel van de verloren mogelijkheden en vaardigheden weer terug te winnen.

Syndicatie