Wat zijn minder traditionele symptomen bij een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident)?

Wat zijn minder traditionele symptomen bij een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident)?

Uiterste waakzaamheid is geboden bij signalen die eveneens kunnen wijzen op een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident)

De traditionele symptomen van een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) zijn in de medische wereld goed gekend. De signalen die met deze aandoening gepaard gaan, zijn echter niet altijd even duidelijk. Een aantal symptomen die eveneens op een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) wijzen, zullen niet door iedereen worden erkend. Zelfs in de medische wereld bestaat er onenigheid over deze signalen. Uiterste waakzaamheid is geboden bij signalen die eveneens kunnen wijzen op een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident), maar die als dusdanig niet dadelijk in de richting van deze aandoening wijzen.

Wetenschapper Lynda Lisabeth deed aan de University of Michigan onderzoek bij 470 mensen die in het University of Michigan Hospital werden verzorgd voor een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident), waar het researchteam rond Lisabeth vooral aandacht besteedde aan de symptomen die aan de beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) voorafgingen. Een opvallende vaststelling was dat de niet-traditionele signalen op de eerste plaats bij vrouwen opdoken. Er bleek in sommige gevallen een significant verschil te bestaan tussen de symptomen bij mannen en bij vrouwen. In geval van een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) doken bij vrouwen vaker minder frequent voorkomende symptomen op.

Wat zijn minder traditionele symptomen bij een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident)?, zo luidt nu een logische vraag. Lisabeth zette een aantal van die symptomen op een rijtje. De resultaten van haar onderzoek verschenen in het vakblad. Dit waren niet-traditionele symptomen bij een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident):

Pijn in het gezicht of in de helft van het lichaam
Desoriëntatie, verwarring, verlies van bewustzijn
Een licht gevoel in het hoofd
Algemene zwakte, die eventueel gepaard kan gaan met aanvallen van de hik
Opvallende vormen van duizeligheid

Deze niet-traditionele signalen moeten uiteraard gepaard gaan met de traditionele symptomen die wijzen op een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident), beide vormen van symptomen kunnen door elkaar lopen. Vrouwen moeten volgens Lisabeth ook en vooral opletten naar de minder-traditionele signalen bij een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident). In meer dan de helft van de gevallen bleken bij vrouwen niet-traditionele signalen aan de beroerte voorafgingen. Lisabeth kwam tot de conclusie dat deze signalen 40% meer kans hebben om bij vrouwen op te duiken dan bij mannen.

Syndicatie