Vrouwen vaak niet voorbereid op risico beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident)

Vrouwen vaak niet voorbereid op risico beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident)

Symptomen van beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) worden vaak niet herkend, zo blijkt uit onderzoek

Vrouwen zijn vaak niet voorbereid op risico beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident), zo blijkt uit een recente studie. De signalen die op zo'n beroerte wijzen, worden vaak genegeerd. Correcter uitgedrukt: de symptomen die wijzen op een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) worden vaak niet herkend. Waakzaamheid blijft geboden wanneer er sprake is van overgewicht en van een familiegeschiedenis van beroertes.

De praktijk leert echter dat zelfs de meest kwetsbare vrouwen de risico's op een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) nog altijd niet juist kunnen inschatten. Het onderzoek hieromtrent had betrekking op 200 vrouwen in de leeftijdscategorie van 50 tot 73 jaar. Bleek dat de symptomen die wijzen op een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) veel te weinig herkend werden. De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in een speciaal vrouwennummer van American Heart Association (AHA) journal Stroke gepubliceerd.

De betrokken vrouwen waren allen patiënten van het University of Connecticut Cardiology Center, zij hadden allen vanwege diverse factoren (hypertensie, hoge cholesterol, diabetes, atrial fibrillation of onregelmatig hartritme) een verhoogde kans op een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident). De studie wees echter uit dat de vrouwen zich veel te weinig bewust waren van het feit dat ze in de risicogroep voor een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) zaten.

Een onregelmatig hartritme en hartproblemen werden maar in respectievelijk 19% en 15% van de gevallen als risicofactoren voor een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) herkend. In het geval van diabetes lag het risicobewustzijn met 36% een stuk hoger. Tweederde van de onderzochte vrouwen vond de eigen gezondheidstoestand goed, ongeveer 70% gaf toe zich nog nooit zorgen te hebben gemaakt om een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident).

Louise McCullough, die het onderzoek uitvoerde, maakte zich ernstige zorgen om de geringe vertrouwdheid van de proefpersonen met CVA (Cerebrovasculair Accident). Zij is van mening dat er dringend iets moet worden gedaan om (vooral) vrouwen meer vertrouwd te maken met de signalen die kunnen wijzen op een CVA (Cerebrovasculair Accident).

Wel werden roken en hoge bloeddruk correct gesignaleerd als risicofactoren voor een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident). Over het algemeen bleek echter dat de medische voorkennis van de vrouwen die in het onderzoek betrokken werden zwaar te wensen overliet.

Syndicatie