Beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) ten onrechte meestal geassocieerd met oudere mannen

Beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) ten onrechte meestal geassocieerd met oudere mannen

Zes klassieke signalen wijzen op een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident)

Rondom beroertes of CVA's (Cerebrovasculair Accident) doen nog steeds heel wat misverstanden de ronde. Zo wordt een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) meestal geassocieerd met oudere mannen, terwijl in feite zowel vrouwen als mannen op eender welke leeftijd een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) kunnen krijgen.

Ook rond de signalen in verband met een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) hangt bij de meeste mensen een rookgordijn. Ze verwarren vaak een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) met een hartaanval. Er is op dat vlak nog heel wat opvoeding mogelijk, de bevolking moet de hoogte worden gebracht van de symptomen die kunnen wijzen op een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident). Het is namelijk belangrijk dat die symptomen zo snel mogelijk worden herkend, want hoe sneller de ingreep hoe beter de kansen op een volledig herstel.

Zes klassieke signalen wijzen op een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident). We zetten deze zeer belangrijke kenmerken nog even op een rijtje.

Zwakheid of verlamdheidsverschijnselen
Plotse verslechtering van het gezichtsverlies kan in de richting van beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) wijzen
Hetzelfde geldt voor evenwichtsstoornissen of zware aanvallen van duizeligheid
Zware hoofdpijn kan eveneens een signaal geven dat in de richting van beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) wijst
Ook algemene verwardheid moet in verband met een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) worden gebracht
Tenslotte doen ook plotse problemen met de spaak een alarmbelletje rinkelen

Wie moet vooral op zijn hoede zijn voor een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident)? Dat zijn met name de mensen die zich in de risicogroepen bevinden, bijvoorbeeld mensen met hartproblemen, hoge bloeddruk, diabetes enzovoort. Deze aandoeningen verhogen het risico op een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) in aanzienlijke mate. Daarnaast kunnen ook een gebrek aan beweging, roken en/of drinken, hoge bloeddruk, hoge cholesterol, overgewicht enzovoort in verband met een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) worden gebracht.

Richard C. Becker, professor aan het Duke University Medical Center Cardiovascular Thrombosis Center, wil definitief afrekeken met het misverstand dat een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) iets is dat vooral oude mannen treft. Eigenlijk kan iedereen op elke leefijd door een beroerte getroffen worden.

Syndicatie