Hoe herstel ik van een een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident)?

Hoe herstel ik van een een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident)?

Revalidatie of (rehabilitation of ‘rehab' in het Engels) kan veel schade in geval van een een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) goedmaken

Hoe herstel ik van een een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident)?, is een vraag die bij patiënten spontaan rijst. Revalidatie of (rehabilitation of ‘rehab' in het Engels) kan veel schade in geval van een een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) goedmaken. Welke soort revalidatie het wordt, is afhankelijk van de ernst van de situatie.

De algemene stelregel is dat er bij een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) zo snel mogelijk dient te worden ingegrepen. Vooral de eerste drie uren na de beroerte zijn belangrijk en kunnen beslissend voor de levenskwaliteit in de jaren nadien. Aarzel dan ook geen moment wanneer het minste vermoeden bestaat dat er sprake is van een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident). Hoe dan ook, de beroerte zal in de meeste gevallen een bepaalde vorm van schade in de hersenen veroorzaken. Een goede revalidatie kan echter alleszins een deel van die schade weer goedmaken.

Waar zal een revalidatie na een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) zich op de eerste plaats op richten? Het komt er in de eerste plaats om lichaamsfuncties die als gevolg van de beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident)geheel of gedeeltelijk verloren zijn gegaan zo goed mogelijk weer te herstellen. Deze lichaamsfuncties zijn de volgende:

Het opnieuw leren leven van een onafhankelijk leven, zoals dat meestal voor de beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) het geval was.
Leren leven met de veranderingen in uw lichaam (en dan vooral in de hersenen) die het gevolg zijn van de beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident).
Opnieuw leren leven in eigen huis, met de eigen familie en in de eigen gemeenschap.

De revalidatie na een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) start al in het ziekenhuis. Na het verlaten van het ziekenhuis wordt die revalidatie verder gezet. In de meeste gevallen wordt na een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) een behandeling georganiseerd van minstens drie uur therapie en dat gedurende vijf tot zes dagen per week.

Een deel van de revalidatie focust zich op het voorkomen van een volgende beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident). Dat kan onder andere de inname van medicijnen betekenen en die kunnen op hun beurt leiden tot wijzigingen in het lichaam. Er zijn dus heel wat aanpassingen vereist en daar dient het revalidatieprogramma voor.

Om een toekomstige beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) te voorkomen, zal er bijvoorbeeld ook een dieet moeten worden gevolgd. Het revalidatieteam kan u helpen om dat dieet samen te stellen. Ook wijzigingen in de levenssstijl - opnieuw ter voorkoming van een volgende beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) - zullen om het programma staan.

Syndicatie