Een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) verandert het leven ingrijpend

Een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) verandert het leven ingrijpend

Ook familie en vrienden zullen zich moeten aanpassen aan het leven na een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident)

Een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) verandert het leven ingrijpend, laat daar geen twijfels over bestaan. Op de eerste plaats is er natuurlijk de onzekerheid, want een tweede beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) valt niet a priori uit te sluiten. Uiterste voorzichtigheid is daarom geboden. Daarnaast moet nog worden afgewacht of het vroegere leven kan heropgepakt worden. Vaak is iemand met een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) achter de rug niet meer in staat om te gaan werken.

Ook familie en vrienden zullen zich moeten aanpassen aan het leven na een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident). In veel gevallen blijven er gevolgen die het samenleven verandert. Iemand met verlammingsverschijnselen als gevolg van een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) zal soms jarenlang therapie moeten volgen en dat brengt uiteraard extra werk met zich mee. Wie een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) achter de rug heeft, mag zich dan ook gelukkig prijzen wanneer hij een begripvolle familie achter zich heeft staan.

Er zijn echter nog meer dingen waaraan aandacht moet worden besteed, onder andere op het emotionele vlak. Het is de gewoonste zaak van de wereld dat iemand na een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) zich triestig en hopeloos voelt. Met een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) achter de rug is het soms moeilijk om de gevoelens op de juiste manier te kanaliseren. Eventueel kan zelfs een depressie het gevolg zijn van een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident). Zo'n depressie moet uiteraard ook behandeld worden.

Het is ook belangrijk voor een patiënt met een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) achter de rug om te kunnen terugvallen op een sterk revalidatieteam. Die zullen in geval van emotionele problemen uiteraard ook steun kunnen bieden. Hetzelfde geldt uiteraard voor de familie, wiens steun van het grootste belang is voor de beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) patiënt. Indien nodig is het niet onlogisch om lid te worden van een zelfhulpgroep. Er bestaan heel wat van die zelfhulpgroepen voor mensen die een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) hebben meegemaakt. Ook familieleden kunnen toetreden tot zo'n zelfhulpgroep, waar lotgenoten een stevige morele ondersteuning kunnen geven.

Syndicatie