Wat zijn de kansen op herstel na een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident)?

Wat zijn de kansen op herstel na een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident)?

Meer dan de helft van de mensen getroffen door een een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) kan weer zelfstandig functioneren

In geval van een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) is het zaak om zo snel mogelijk om met de revalidatie te beginnen. Die kan al in het ziekenhuis opgestart worden, om vervolgens nadien vanuit thuis verder te worden gezet. In ernstige gevallen zal een patiënt van een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) moeten herstellen in een gespecialiseerd opvangcentrum.

Wat zijn de kansen op herstel na een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident)? Die liggen behoorlijk goed, meer dan de helft van de mensen getroffen door een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) kan na verloop van tijd weer zelfstandig functioneren. Vanzelfsprekend dient geval per geval te worden bekeken. Zware gevallen kunnen moeilijker herstellen. In ieder geval is een stuk herstel bijna altijd mogelijk.

Een deel van de revalidatie zal er op gericht zijn om een volgende beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) te voorkomen. In dat verband is het belangrijk om de levenswijze aan te passen aan de meegegeven voorschriften. In ieder geval zal het leven van iemand er na een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) heel anders gaan uitzien.

Sommige mensen zullen na een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) permanente problemen blijven hebben, laat daar zich geen misverstanden over bestaan. Volledige genezing is eerder een zeldzaamheid. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat iemand na een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) aan één zijde deels verlamd zal blijven.

Mensen die een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) hebben meegemaakt, delen hun leven vaak in twee fasen in. De eerste fase is die voor het beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident), de tweede het leven daarna. Opvallend is dat ze niet noodzakelijk ongelukkig zijn, ook al zijn ze bepaalde vaardigheden kwijtgeraakt. Het realiseren van successen tijdens het revalidatieproces kan een belangrijke stap in de goede richting betekenen. Geleidelijk aan zal de herinnering aan de beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) naar de achtergrond verdwijnen. Concluderd: de kansen op een herstel na een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) liggen behoorlijk goed, maar verwacht geen wonderen. Volledige genezing is mogelijk, maar hou er rekening mee dat bepaalde gevolgen een blijvend karakter zullen hebben.

Syndicatie