Antidepressivum kan revalidatie na beroerte bevorderen

Antidepressivum kan revalidatie na beroerte bevorderen

Lexapro helpt visueel en verbaal vermogen te herstellen

Een bekend antidepressivum kan de revalidatie van patiënten na een beroerte bevorderen, zo blijkt uit een onderzoek uitgevoerd aan een Amerikaanse universiteit. Het betreft het antidepressivum Lexapro, dat werd ontwikkeld door Forest Laboratories. Lexapro helpt het visueel en het verbaal vermogen te herstellen. Patiënten die Lexapro kregen toegediend waren er na 12 maanden beter aan toe dan mensen die een beroerte kregen en nadien een placebo toegediend kregen.

Daarmee kan voor Lexapro een belangrijke rol zijn weggelegd voor mensen die aan hersenaandoeningen leiden. Het geneesmiddel kan mogelijk ook bruikbaar zijn voor andere aandoeningen. De resultaten van het onderzoek uitgevoerd aan de University of Iowa zijn verschenen in de Archives of General Psychiatry. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat Lexapro een opmerkelijk gunstig effect had.

Daarnaast bleken de patiënten beter in staat om hun dagdagelijkse bezigheden te hervatten. Forest Laboratories ontwikkelde Lexapro als een antidepressivum, de andere positieve werkingen van het medicijn bleken pas achteraf. In de toekomst kan het medicijn vooral slachtoffers van een beroerte weer op de goede weg zetten. Elk jaar krijgen 15 miljoen mensen wereldwijd last van een beroerte. 5 miljoen van die mensen blijven volgens de World Health Organization permanent gehandicapt.

De reductie van de mentale vaardigheden speelt bij dat gehandicapt zijn een belangrijke rol. Alleen al in de Verenigde Staten worden de jaarlijkse kosten verbonden aan de behandeling van beroerten geraamd op 65,50 miljard dollar. De cijfers zijn afkomstig van de American Heart Association. Ricardo Jorge, auteur van de studie en professor psychiatrie aan de University of Iowa in Iowa City, ligt nu de weg vrij om te zoeken naar nieuwe manieren om de algemene situatie van patiënten die aan een beroerte leden te verbeteren.

Jorge voerde zijn onderzoek uit bij 117 mensen, waarbij antidepressiva toegediend werden aan patiënten die niet depressief waren maar die wel een beroerte gekregen hadden. Het herstel van de cognitieve vaardigheden bleek de last van de proefpersonen aanzienlijk te verlichten. In sommige medische kringen is er nu sprake van een heuse doorbraak in het medisch onderzoek naar de mentale gevolgen van beroertes en andere hersenaandoeningen. Uiteraard is nog heel wat bijkomstig onderzoek nodig om de resultaten van de studie te bevestigen.

Syndicatie