Vrouwen vertonen vaker atypische symptomen van beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident)

Vrouwen vertonen vaker atypische symptomen van beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident)

Nieuwe studie toont verschillen aan wat betreft de vertoonde symptomen tussen mannen en vrouwen bij een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident)

Vrouwen vertonen vaker atypische symptomen van een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident), zo blijkt. Een nieuwe studie toont namelijk verschillen aan wat betreft de vertoonde symptomen tussen mannen en vrouwen bij een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident). Zowel bij mannen als bij vrouwen kunnen in geval van een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) non-traditionele symptomen niet uit, maar die blijken toch vaker voor te komen bij vrouwen.

Met die niet-traditionele symptomen worden onder andere desoriëntatie, verwarring, bewustzijnsverlies enzovoort bedoeld. Aan de University of Michigan bestudeerde Lynda Lisabeth, en haar team 470 mensen die aan het University of Michigan Hospital werden behandeld voor een ischemische beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident), een beroerte dus met het opduiken van een bloedklonter. Deze mini-beroerte moet onderscheiden worden van de beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) die met bloedingen gepaard gaat.

De meeste beroertes of CVA's (Cerebrovasculair Accident) zijn mini-beroertes. In dit geval onderbreekt een bloedklonter de aanvoer van bloed naar bepaalde delen van de hersenen. Daardoor kan de beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) aanleiding geven tot schade aan bepaalde delen van de hersenen. De meest traditionele symptomen van een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) met optreden van bloedklonters zijn de volgende:

Plotse zwakte of verlamming in de arm, het been of aan één kant van het lichaam
Verlies van gezichtsvermogen, kracht, coördinatie, ervaringen, spraak of het verstaan van gesproken taal
Plots verlies van het gezicht in één oof
Evenwichtsstoornissen, vaak gepaard gaande met misselijkheid, braken, koorts, hikken of moeilijkheden met slikken
Het plots opduiken van zware hoofdpijn, die in het ergste geval kan gepaard gaan met bewustzijnsverlies
Onverklaarbare duizeligheid of een plotse val

Dit zijn de traditionele symptomen van een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident), maar bij vrouwen treden volgens de studie vooral secundaire factoren op. Dat kunnen bijvoorbeeld desoriëntatie, verwarring, bewustzijnsverlies enzovoort zijn. Dat maakt dat vrouwen extra op hun hoede moeten zijn voor een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident), gezien het opduiken van minder voor de hand liggende signalen. Het lijkt daarom verstandig om in geval van twijfels over een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) het zekere voor het onzekere te nemen en zo snel mogelijk de hulpdiensten te waarschuwen.

Syndicatie