Hoe ziet een revalidatieteam na een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) er uit?

Hoe ziet een revalidatieteam na een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) er uit?

Gezamenlijk optreden van revalidatieteam kan goede resultaten boeken na een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident)

Het gezamenlijk optreden van revalidatieteam kan goede resultaten boeken na een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident), in die zin dat een patiënt vaak een groot deel van de verloren lichaamsfuncties zal kunnen terugwinnen. Maar hoe ziet een revalidatieteam na een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) er uit? De samenstelling van zo'n team kan heel divers zijn. Alles is afhankelijk van de schade oplopen tijdens de een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident).

Maar eerst nog even dit: het is zaak om na een een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) zo snel mogelijk met de revalidatie te beginnen. De grootste successen worden namelijk geboekt in de eerste maanden na de een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident). Daarom is het belangrijk om geen tijd te laten verloren gaan. Door elke dag een beetje te doen, kan er toch een flinke vooruitgang worden geboekt.

Het revalidatieteam na een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) zal bestaan uit een team van professionals die zullen moeten samenwerken om uw lichaamsfuncties in de mate van het mogelijke te herstellen. Op de eerste plaats zal het revalidatieteam na een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) bestaan uit een kinesiterapeut die ervaring heeft met de gevolgen van een beroerte. Hij zal indien nodig beroep doen op de diensten van een logopedist, van een therapeut gespecialiseerd in bewegingsleer, een psycholoog, een diëtist enzovoort. Dit team kan naargelang van de behoeften nog verder aangevuld worden.

Een uitgebreid revalidatieteam na een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) is noodzakelijk omdat er zich tal van problemen kunnen aandienen. Die problemen verschilllen bovendien van geval tot geval, wat meteen verklaart waarom een revalidatieteam na een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) niet altijd dezelfde samenstelling zal hebben.

Uiteindelijk zal het de bedoeling zijn om de verloren lichaamsfuncties zo goed mogelijk te herstellen. Dat zal in sommige gevallen beter lukken dan in anderen, waarbij de inzet van het volledige revalidatieteam na een beroerte of CVA (Cerebrovasculair Accident) van doorslaggevend belang zal zijn. Gelukkig heeft de medische wetenschap inmiddels heel wat ervaring met dit soort revalidatiewerk, zodat er een behoorlijke kans op slagen is.

Syndicatie