Kan een chiropractor goede resultaten opleveren bij de behandeling van rugpijn en/of hernia?

Kan een chiropractor goede resultaten opleveren bij de behandeling van rugpijn en/of hernia?

Chiropraxie kan in sommige gevallen als alternatieve geneeswijze verlichting brengen voor mensen die lijden aan rugpijn of hernia

Over nut of onnut van chiropraxie zal wel nooit een overeenkomst worden bereikt. De voorstanders zijn pro, de tegenstanders zijn contra en een tussenoplossing is gewoonweg onmogelijk. In de Verenigde Staten zijn er tienduizenden chiropractors, aan deze kant van de grote plas is het scepticisme een stuk groter. In de praktijk zal de behandeling een manipulatie van de zenuwen in de rug inhouden, met de bedoeling verlichting van de pijn te bekomen.

Kan een chiropractor goede resultaten opleveren bij de behandeling van rugpijn en/of hernia? Het antwoord op deze vraag is opnieuw tweeslachtig: de voorstanders zeggen van wel, de tegenstanders van niet. We proberen toch een middenweg aan te houden door te stellen dat in sommige gevallen blijkbaar een verlichting van de pijn kan worden bereikt. Dat is voorzichtig gesteld, maar op een andere manier zouden we het niet durven uitdrukken.

Chiropraxie kan in sommige gevallen als alternatieve geneeswijze verlichting brengen voor mensen die lijden aan rugpijn of hernia. Het Amerikaans National Center for Complementary and Alternative Medicine stelt dat een chiropractor even goede resultaten kan bereikten als eender welke andere behandelingswijze. We laten deze uitspraak voor rekening van het instituut, dat uiteraard voor eigen naam spreekt.

Syndicatie