Mag ik autorijden wanneer ik pijnstillers heb genomen?

Mag ik autorijden wanneer ik pijnstillers heb genomen?

Het valt af te raden onder eender welke medicatie achter het stuur te kruipen

De verkopen van pijnstillers vertonen nog steeds een stijgende trend. Hun succes heeft uiteraard te maken met een goede werking. Wie een pijnstiller neemt, voelt daar meestal al na vrij korte tijd de werking van. Gesterkt door dat succes, zal een volgende keer de stap om een pijnstiller in te nemen een stuk kleiner zijn. Maar al te vaak wordt vergeten dat deze geneesmiddelen wel degelijk het dagelijks leven kunnen beïnvloeden.

Mag ik autorijden wanneer ik pijnstillers heb genomen?, is bijvoorbeeld een veelgestelde vraag. Kristen A. Binaso, woordvoerdster van de American Pharmacists Association, geeft een duidelijk antwoord op die vraag: de inname van deze medicijnen maakt iemand duizelig, waardoor het concentratievermogen afneemt. In deze situatie zal iemand makkelijker een ongeval veroorzaken dan in nuchtere toestand.

Het valt af te raden om onder invloed van eender welke medicatie achter het stuur te kruipen. Binaso wijst er op dat er grote verschillen zijn tussen mensen onderling wat de reacties op medicijnen betreft. Dat geldt uiteraard ook voor pijnstillers. Daarom is het belangrijk om eerst te kijken hoe op een bepaald medicijn wordt gereageerd, om pas daarna de wagen te nemen.

Syndicatie